Možnosti nakládání s odpady ve školních jídelnách

27. 6. 2022
Skutečně zdravá škola

Školy mají stejně jako jiné instituce od ledna 2022 podle nového zákona o odpadech povinnost třídit zvlášť gastroodpad a v ideálním případě z něj ještě vytřídit rostlinný bioodpad z kuchyně.

Jelikož zkrmování zbytků a stejně tak jejich drcení a vypuštění do kanalizace je zakázáno, je na výběr buď svoz gastro a bioodpadu nebo jeho kompostování, případně kombinace obou metod.

Při nedodržení zákona hrozí pokuty až v řádech stovek milionů.

"My v Kokoze doporučujeme využívat zahradní několika komorový dřevěný kompostér na bioodpad ze zahrady a na rostlinný bioodpad z kuchyně vzniklý při přípravě jídla, který také dobře poslouží žákům na demonstraci uzavřeného cyklu jídla v praxi. Na gastroodpad zahrnující živočišné zbytky a zbytky jídla od žáků je potřeba využít elektrický kompostér GreenGood, který jako jediný v ČR má oficiální certifikaci na hygienizaci a nebo si objednat svoz gastroodpadu", říká Radka Pokorná z Kokozy.

Svážený gastroodpad putuje do bioplynových stanic, které mají povolení ho zpracovávat. Naneštěstí takových to bioplynek je v ČR přibližně osm. Další možností je kompostárna s hygienzienizační jednotkou, ale těch je v ČR ještě méně. To znamená, že se bioodpad často převáží na hodně velké vzdálenosti, což nedává smysl ani z ekologického ani z ekonomického hlediska.

Pro porovnání ekonomiky uvádíme příklad z Prahy, kde svoz gastroodpadu (1x týdně 30 L) stojí 5 200 Kč bez DPH měsíčně. Cena GG-02, který zvládne zpracovat 35 kg týdně je 44 000 Kč bez DPH. To znamená, že návratnost kompostéru je do osmi měsíců. Navíc gastroodpad by správně měl být ihned předán ke zpracování, nejpozději však do tří dnů. Obzvláště v parném létě by rozhodně neměl stát týden v nádobě a pak být teprve svážen někam ke zpracování.

Elektrické kompostéry GreenGood jsou velice efektivní řešení, které dokáže zpracovat organické zbytky rostlinného i živočišného původu během 24 hodin.

Technologie GreenGood je uznaná státními orgány České republiky jako adekvátní řešení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů včetně gastroodpadů. Již jej ve světě i v ČR využívají školní jídelny, restaurace a kavárny, supermarkety, firmy i například Pražská ZOO. Má certifikáty CE a ISO, dále má certifikáty od Státní veterinární správy a z ÚKZÚZ.   

"Kdyby byl zájem, tak je možné některé typy Greengood kompostérů (GG) ukázat přímo v provozu. Například ukázka GG-10 v ZŠ Magic Hill v Říčanech, případně menší GG-02 u nás v H40 v areálu Pražské tržnice, kde s Kokozou sídlíme nebo v restauraci Gran Fierro v centru Prahy. GG-02 také můžete vidět v základní a mateřské škole Jarov", doplňuje Radka.

Předem doporučujeme promyslet následující otázky:

  1. Komu bude kompopstér sloužit? Pouze zaškolenému personálu nebo má sloužit i žákům například v rámci výuky?
  2. Kam byste kompostér chtěli umístit? 
  3. Jaké množství bioodpadu vygenerujete za den? 
  4. Jaká je skladba generovaného odpadu, obsahuje pouze rostlinnou nebo i živočišnou složku? A lze ji od sebe oddělit?

Nejčastější otázky ohledně GreenGoodu najdete zodpovězeny v tomto videu. Ceník kompostérů zde

Radka Pokorná, radka@kokoza.cz 

Zpět na výpis