Kdo a jak pomáhá výživě dětí ve školách anebo spíše prodeji svých produktů

9. 9. 2015

Kritika školního stravování v průběhu posledních dvou let proběhla snad všemi hlavními médii a čím dál více jednotlivců i organizací se překonává v nabízení vlastních řešení. Kdo prosazuje kvalitnější stravu pro naše školáky, kdo si na tématu přiživuje svoji slávu a kdo pod rouškou zdravosti prosazuje svoje ekonomické zájmy?

Při zakládání občanské iniciativy Skutečně zdravá škola v roce 2013 jsme byli jediná nezisková organizace s transparentním účtem a celorepublikovým působením, která prosazovala zlepšení výživy dětí ve školách. Do veřejného prostoru jsme dostali témata prodeje nezdravých potravin a nápojů přímo v prostorách škol a upozornění na nezdravá jídla vařená podle více jak čtvrtstoletí starých výživových doporučení.

Ukázalo se, že téma rezonuje s mnoha rodiči a je mediálně i politicky velmi atraktivní. Oficiálním garantem školního stravování je už řadu let Společnost pro výživu. Vedle ní existuje několik dalších odborných organizací, které se nějakým způsobem tématu už déle věnují, ale především se vyrojily mnohé další zájmové skupiny doporučující změnu výživy ve školách. Vznik nových iniciativ, ale i aktuální důraz na výživu školáků ze strany zavedených institucí je jasným důkazem potřeby změn, na které upozorňujeme, a vítáme všechny odborníky a organizace, které se snaží přispět ke zlepšení výživy dětí. Nesouhlasíme však s projekty, které pod rouškou podpory ušlechtilého cíle prosazují své ekonomické zájmy.

Situace se může zdát pro mnohé nepřehledná, a proto jsme se rozhodli tyto celorepublikové aktivity zmapovat a vyhodnotit podle řady kritérií, jako jsou podpora lokálních potravin, požadavek na aktualizaci výživově zastaralých doporučení spotřebního koše a výživové pyramidy (SK a VP), zájem o zapojení rodičů, existence potenciálního střetu zájmů apod. Zde je abecední seznam nejdůležitějších hráčů a jejich stručné představení:

Přehled iniciativ:

Česká společnost pro výživu a vegetariánství

Předložila návrh postupů pro změnu školního stravování s přihlédnutím k vegetariánství. Webové stránky však nejsou cca od r. 2009 aktualizované.

Naše hodnocení: V rámci aktualizace výživových doporučení pro školy by bylo vhodné zpracovat  i aktuální a reálná doporučení pro vaření dětem preferujícím vegetariánskou stravu a zde by bylo vhodné využít poznatků ČSPVV. Dnes platné doporučení pro školní vegetariánské stravování, které se podle vyhlášky musí řídit vegetariánským spotřebním košem, není příliš reálné ani aktuálně správné, a také proto není v praxi téměř vůbec používáno.

www.skolni.stravovani.csvv.cz

Česká školní inspekce

Je správním úřadem s celostátní působností, který je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Vykonává nezávislou inspekční činnost. Ve vztahu ke školním jídelnám lze zjednodušeně uvést, že kontroluje dodržování spotřebního koše.

Naše hodnocení: Opakovaně jsme se ze strany školních jídelen setkali se stížnostmi na ČŠI pro formalistické hlídání hodnot spotřebního koše, což např. ještě donedávna vedlo ke kritice některých školních jídelen ze strany ČŠI, že používají málo cukru, přestože dolní hranice pro cukr v SK byla dávno zrušena. Obecně by školním jídelnám namísto kontrol prospěla spíše podpora v podobě poradenství a praktických seminářů pro přípravu chutných zdravých jídel. Na poslední konferenci o školním stravování v Pardubicích v květnu 2015 byly ze strany zástupců ČŠI avizovány pozitivní změny v činnosti ČŠI, což je krok správným směrem.

http://www.csicr.cz/en

Doporučená pestrost stravy

Metodický návod Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. Pomůcka pro zaměstnance školních jídelen, která předává konkrétní doporučení, jak v rámci současného SK zdravěji vařit.

Naše hodnocení: Konkrétní výživová doporučení, jako třeba nepodávat dětem příliš uzeniny, sladké a smažené pokrmy, podávat více zeleniny, ryb a luštěnin, se plně shodují s doporučeními SZŠ. Metodiku podporujeme.

http://www.khslbc.cz/odbory/hdd/HH-pestrost_roz.pdf

Férová škola

Projekt Ligy lidských práv Brno. Prosazuje důraz na respektování osobnosti dítěte a jeho individuálních potřeb, včetně respektu k výživě dítěte.

Naše hodnocení: Projekt vnáší jinak ojedinělý výživový požadavek. SZŠ také podporuje respektování individuálně praktikované rodinné výživy u dobře prospívajícího dítěte v rámci možností i ve školní jídelně. Projekt podporujeme a spolupracujeme!

www.ferovaskola.cz

Fórum zdravé výživy

Cílem činnosti Fóra zdravé výživy je oficiálně vzdělávání a osvěta nejširší veřejnosti v oblasti zdravého životního stylu, poskytování poradenských služeb a usnadnění orientace v nabídce potravin a nápojů. Pokusilo se o aktualizaci výživové pyramidy vytvořením České potravinové pyramidy, v jejímž centru je ale doporučení jíst margaríny. Jeho zástupce RNDr. Suchánek ale veřejně zpochybňuje snahu o omezení prodeje nezdravých potravin a nápojů ve školách a naopak doporučuje některé pro děti nevhodné potraviny, např. müsli tyčinky z Happy snack automatů, které jsou podle výsledků nezávislého testování pro děti nevhodné kvůli vysokému obsahu cukru.

Naše hodnocení: Nápadné lobování RNDr. Suchánka za školní automaty vzbuzuje otazníky, v čí prospěch tak činí. S doporučením potřeby margarínů v jídelníčku ani přeslazených tyčinek do škol jednoduše nesouhlasíme. Je nepochopitelné, že odborníci z Fóra zdravé výživy našim dětem pod rouškou zdravosti doporučují sladkosti a propagují firmu, která je do škol nabízí.  

http://www.fzv.cz

Jídelna snů

Mezinárodní organizace Slow Food přinesla do České republiky ve světě úspěšný projekt Jídelny snů, který má za cíl ukázat, že i jídlo ve školních jídelnách může být gastronomickou lahůdkou, dostatečně vyvážené, a přitom připravené z čerstvých, místních a sezónních surovin. Snahou projektu je zlepšit kromě kvality jídla i kulturu stolování a nabídnout v této oblasti odborné vzdělávání interaktivní a zábavnou formou. Projekt má osvětový charakter a podporuje především etické vnímání jídla, nikoliv jen jeho kalorické a výživové hodnoty či techniky přípravy. Pozitivní je zapojení rodičů, podpora zaměstnanců školních jídelen, důraz na vaření z čerstvých, lokálních a sezónních potravin. Odmítání dochucovadel a zbytečných polotovarů.

Naše hodnocení: Skvělý projekt přinášející do školních jídelen i zcela nová doporučení o významu lokálnosti a sezónnosti potravin. Projekt podporujeme a spolupracujeme! Od září bude nabídka kurzů Jídelny snů i na našem webu.

http://www.jidelnasnu.cz

Kulatý stůl „Zdravý životní styl“ při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Skupina vytvořená v loňském roce na MŠMT. Od června 2014 jsou Margit Slimáková i další odborná garantka SZŠ Renata Lukášová členkami této skupiny a  zastupují zde iniciativu Skutečně zdravá škola. Poprvé byly pozvané na 2. kulatý stůl v červnu 2014. Na 3. kulatém stole v září 2014 se skupina rozdělila do tří podskupin: sport, prevence a výživa. Obě zůstaly v podskupině „výživa“. Další setkání této podskupiny se konalo až v rámci 6. kulatého stolu, a to v březnu 2015.

Naše hodnocení: Za více než rok se uskutečnila tři setkání, každé trvalo dvě hodiny. Vždy po úvodním vzájemném představení následovalo několik připravených vystoupení. Pamětihodné bylo vystoupení  paní RNDr. Krmíčkové z MŠMT o oslavách výročí školního stravování. V závěru setkání je diskuse, např. v září zástupkyně SZŠ při diskusi o nevhodnosti slazení nápojů cukrem ve školních jídelnách doplnila, že nevhodné je a rozmáhá se slazení umělými sladidly a že nejlepší je učit děti potřebě méně sladké chutí. Příspěvek byl na místě odkýván, ale v zápise se vůbec nic o slazení nápojů umělými sladidly ve školách neobjevilo.

Naše hodnocení: Podle nás je tato skupina cíleně vytvořená pro argument, že jsou i neziskovky zapojeny, i když se ve skutečnosti nic neřeší a k ničemu se nedostanou. Opakovaně jsme žádali obě ministerstva o zapojení do pracovních skupin pro přípravu aktualizace výživových doporučení spotřebního koše, pro aktualizaci výživových doporučení pro veřejnost - výživové pyramidy, pro vyhlášku o dietním stravování i pro vyhlášku o doplňkovém prodeji ve školách a opakovaně jsme ignorováni nebo odmítáni s odkazem, že už jsme v této skupině, a že tedy s námi spolupracují, anebo jsme odkazování na druhé ministerstvo.

Mléko do škol / Ovoce a zelenina do škol

Projekt EU. Cílem je dodávání dotovaného ovoce a zeleniny pro žáky 1. – 5. třídy (kusové ovoce, šťávy, saláty) a dotovaných mléčných výrobků.

Naše hodnocení: Účastní se různí dodavatelé, ale v dodávkách jasně převažuje ovoce. Zelenina je dodávána pouze okrajově a např. namísto české mrkve se raději bere holandská babykarotka. Skladba ovoce se liší, ale v hojné míře jde o ovoce tropické, tudíž dovozové. Nic, co by nás potěšilo. U mléka ve školách jednoznačně převažuje odběr ochucených slazených variant, přitom někteří výrobci neuvádějí na obalech výrobků obsah cukru a tuků.

www.ovocedoskol.eu, www.laktea.cz/skolnimleko

Pohyb a výživa

Vyhlašovatelem projektu je MŠMT, jeho partnery jsou SZÚ a ČUS. Výživově doporučují upravenou pyramidu, která však stále stojí na sacharidech.

Naše hodnocení: Projekt má grandiózní tištěné materiály a obrovský realizační tým. Otázkou je, kolik nás všechny takové státní projekty stojí a jak prospěšné jsou. V rámci projektu je určitě předáváno i mnoho zdravých doporučení, ale nesouhlasíme s propagací výživy postavené na konzumaci pečiva a obilovin.

Pohyb a výživa do škol

Rosteme s chutí

Projekt společnosti Unilever. Jedná se o propagaci margarínu Rama jako součásti zdravého životního stylu. Tyto stránky vznikly a jejich provoz byl podpořen z dotačních programů MZ ČR Národní program zdraví. Do projektu "Rama - rosteme s chutí" se školy zapojují sbíráním účtenek se zakoupeným výrobkem značky Rama. Ve hře bylo 200 000 Kč pro školu, která nasbírá nejvíce účtenek na jednoho žáka.

Naše hodnocení: Chytrý marketingový tah, jak do škol dostat své potraviny. Šokující je podpora takovéhoto marketingového projektu ministerstvem zdravotnictví.

http://www.mojerama.cz/rostemeschuti/prihlaseni?goto=dietlist

Společnost pro výživu

Občanské sdružení odborníků a pracovníků v oboru lidské výživy založené v roce 1945. Odborný garant školního stravování. Vydávají časopis Výživa a potraviny se stálou přílohou Zpravodaj pro školní stravování, na webu nabízejí slušnou poradnu pro školní stravování.

Naše hodnocení: Historicky se společnost určitě zasloužila o nastavení pravidel školního stravování. Je škoda, že před desetiletími vypracovaná doporučení se pouze kosmeticky upravovala a odborně zastarala. Hlavní problém vidíme v podpoře použití konveniencí, v nekritickém postoji k dochucování umělými sladidly anebo glutamáty a v nedostatečné podpoře zaměstnanců školních jídelen při předávání praktické výuky zdravé výživy. Pod zraky SPV se také do škol dostal prodej nezdravých potravin a nápojů bez jakéhokoliv omezení. Naprosto nepochopitelný je potom kritický postoj vůči iniciativě Skutečně zdravá škola, která upozorňuje na konkrétní odborné problémy školního stravování, propojuje rodiče a nabízí odzkoušená zdravá doporučení, jak výživu dětí zlepšit.

http://www.vyzivaspol.cz

Státní zdravotní ústav

Příspěvková organizace ministerstva zdravotnictví. Je garantem anebo organizátorem několika programů pro zlepšení výživy ve školách a výživy dětí celkově.

Naše hodnocení: Je škoda, že organizace, která má zájem zlepšovat výživu dětí a jednoznačně také má prostředky pro mnoho aktivit, dlouhodobě nepropaguje lokální, sezónní, minimálně chemicky ošetřované potraviny, potraviny bez zbytečných aditiv.

http://www.szu.cz

Strava bez zbytečné chemie

Celostátní projekt společnosti Makro pro školy, který jakoby nabízí pomoc školám ve formě bezplatného výživového poradenství, ale ve skutečnosti má za cíl dostat do škol sortiment společnosti.  Jak sami uvádějí: “Do škol vstupujeme prostřednictvím našich kvalifikovaných výživových poradců a nutričních terapeutů.” Jediným kritériem výběru doporučených potravin je vlastnictví loga certifikované potraviny bez zbytečné chemie, CEFF. Makro takto k zapojení vyzývá i další potravinářské prodejce:  “Využijte příležitosti podílet se na změnách ve školním stravování a dostaňte svůj sortiment do základních škol, kterých rozhodně u nás není málo.” Projekt má podporu Ministerstva školství i Ministerstva zdravotnictví.

Naše hodnocení: Chytrý marketingový tah, jak na vlně zájmu o zlepšování výživy ve školách do škol dostat své potraviny. 

www.stravabezchemie.cz

Škola plná zdraví

Iniciátorem akce je výrobce mražené a sterilované zeleniny Bonduelle a projekt vede ve spolupráci se Společností pro výživu. Odborným garantem projektu je předseda SPV MUDr. Petr Tláskal. Cílem projektu je začlenění většího množství sterilizované a mražené zeleniny do školního stravování. Nabízí recepty, poradenství nutričního specialisty, školení personálu jídelen, vybavení, dárky pro děti, motivační odměny pro personál za nákup značky Bonduelle. Podmínkou účasti je objednávka gastro balení zeleniny Bonduelle. Nákupy se kontrolují doklady účtenek. V současné době je do projektu zapojeno téměř 1 200 škol.

Naše hodnocení: Chytrý marketingový tah, jak do škol dostat své potraviny. Spoluúčast Společnosti pro výživu možná vysvětluje vřelý vztah ke zpracované zelenině a nenávist ke Skutečně zdravé škole, která se snaží prosadit přednostní použití lokální čerstvé zeleniny.

www.skolaplnazdravi.cz

Vím, co jím

Program "Vím, co jím a piju" je součástí globálního programu TheChoicesProgramme, který má umožňovat spotřebitelům lepší orientaci v nabídce potravin. Program vznikl na základě výzvy Světové zdravotnické organizace a Organizace OSN pro výživu a zemědělství.

Naše hodnocení: Je to typická značkovací firma, která uděluje polotovarům značku podle vlastních měřítek. Jedním z kritérií je například málo přidaných cukrů a nasycených tuků. I přesto, že už několik let přibývá studií, jež prokazují, že nemoci srdce a cév jsou mnohonásobně komplikovanějším problémem než rovnice bůček = ucpané cévy (nasycené živočišné tuky = onemocnění srdce a cév). Jediným skutečně smysluplným značkám, jako jsou Bio, Fair Trade a lokální potravina, se přitom mnozí odborníci a odborné organizace vysmívají. Kdybychom doporučovali jíst jen skutečné potraviny, které neobsahují žádná aditiva, není potřeba značkovat polotovary a není potřebná ani existence této značkovací společnosti.

http://www.vimcojim.cz/cs/

Výživa dětí

Poradenské centrum Výživa dětí je provozováno Občanským sdružením Výživa dětí, které se snaží aktivně podporovat zdravý životní styl dětí, především podporou vhodného stravování.

Naše hodnocení: Sdružení nabízí bezplatné poradenské služby, bez jakékoliv informace, kdo sdružení a jeho aktivity financuje. Stejně jako Fórum zdravé výživy doporučují nezdravé Happy snack automaty, a tím i jejich přeslazené tyčinky.

http://vyzivadeti.cz

Zdravá abeceda

Vzdělávací program podporující zdravý životní styl zaměřený na děti předškolního věku. Iniciátorem je společnost AISIS za podpory Danone. Obsahem je vzdělávací program pro pedagogy MŠ, ve kterém budou seznámeni se správnými návyky pro zdravý životní styl. Do programu jsou zapojováni rodiče dětí. Program vychází z trojjedinosti oblastí zdravého životního stylu: pohyb, výživa, vnitřní pohoda.

Naše hodnocení: Program, v jehož rámci je předáváno mnoho zdravých doporučení. Chvályhodné je zapojení rodičů a komplexnost v podobě pohybu a pohody. Nevhodné je, že program vychází z potravinové pyramidy, založené na nadměrné konzumaci sacharidů, a ze zastaralého přístupu ke stravování, např. máslo se doporučuje nahradit rostlinným tukem (margaríny).

www.zdravaabeceda.cz

Zdravá školní jídelna

Nový projekt Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s hygieniky, MZ a iniciativou Vím, co jím. Snaží se radit, jak v rámci spotřebního koše zajistit zdravější stravování, čímž také potvrzuje, že samotné dodržování spotřebního koše toto nezajišťuje.

Naše hodnocení: Aktuálně nejlepší státní projekt pro zlepšení vaření ve školních jídelnách. Moc chválíme mnohá zdravá výživová doporučení pro vaření, která v podstatě vycházejí z doporučení iniciativy Skutečně zdravé škola. Výborný a kvalitně zpracovaný je receptář. Podrobněji se projektu věnujeme v samostatném článku.

http://www.zdravaskolnijidelna.cz

Zdravá 5

Celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který organizuje nadační fond Albert. Program je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Příjmy fondu jsou generovány výtěžkem z prodeje plastových nákupních tašek v prodejnách Albert. Metodika programů je konzultována s odborníky Státního zdravotního ústavu.

Naše hodnocení: Jeden z prvních rozsáhlých projektů řešících výživu dětí ve školách. Oceňujeme rozsah projektu a jeho praktické zaměření. Otazníkem je, zda mají naše děti o zdravé výživě učit zástupci potravinářského průmyslu v jakékoliv podobě.

http://www.zdrava5.cz

Skutečně zdravá škola
  • Jako jediní prosazujeme systémové řešení problému cestou aktualizace spotřebního koše a výživové pyramidy.
  • Naše odborná doporučení jsou aktuálně nezávisle podpořena MUDr. Hanou Krejčí a zprávou “Menus of change” o budoucnosti stravování a doporučených stravovacích návycích.
  • Jsme stále jediný zcela nezávislý spolek s transparentním účtem.
  • Školám nabízíme okamžité zapojení se do programu, ve kterém bezplatně získají detailní metodiku, jak komplexně zlepšit výživu ve školách, která je s úspěchy vyzkoušena na více než 5 000 školách ve Velké Británii a je podporována Jamiem Oliverem.
  • Všechny školní kuchyně mohou už nyní používat náš receptář zdravé výživy s jídly, která jsou odzkoušena a nanormována pro školní obědy.
  • Na webu nabídka nezávislých odborníků a organizací nabízejících nejrůznější kurzy napomáhající splnění kritérií programu Skutečně zdravé škola, jako jsou třeba kurzy vaření pro zaměstnance školních jídelen nebo studenty nebo kurzy, jak vybudovat jedlou školní zahradu.

Jediné, co občanské iniciativě SZŠ chybí, je zájem ze strany Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, která všechny naše nabídky spolupráce a podpory jen ignorují anebo odmítají. Zatímco ministerstva podporují mnohé projekty komerčních firem, jako je Makro anebo Unilever, nezávislá občanská iniciativa je zdá se nepřítelem. Naštěstí mnozí zřizovatelé a ředitelé škol mají zájem program Skutečně zdravé škola realizovat, a tak se výživa našich dětí může zlepšovat i bez požehnání politiků a úředníků.

Zpět na výpis