Jídlo spojuje

1. 12. 2021
Skutečně zdravá škola

Jak nejlépe poznat rozdílné kultury a spřátelit se s nimi? Přece při společném vaření a stolování! 

Naším novým projektem „Inkluzivní vzdělávání skrze praktické aktivity: vaření a stolování“ (od  1.8.2021 do 31.7.2023) podporujeme inkluzi romských dětí a žáků do vzdělávání.

PŘIPRAVUJEME 12 nových lekcí pro výuku přípravy pokrmů a pro vaření s dětmi na téma romská a norská kuchyně a kultura. Budeme vařit například pišot, marikle, halušky a dedele, smørrebrød, fiskesuppe, kjøttboller a pyttipanne – a hádejte, co z toho patří do romské a co do norské kuchyně.

Zapojíme (virtuálně) romské i norské osobnosti, budeme si číst a vyprávět příběhy, budeme putovat v čase do minulosti i do budoucnosti, poznáme něco z tradic a historie. A jen tak mimochodem budeme rozvíjet řadu klíčových kompetencí a získávat nadšení pro vaření i respekt k různým kulturám.

HLEDÁME mateřské a základní školy, které se od dubna 2022 zapojí do ověřování vytvořených lekcí. Hledáme školy, do kterých chodí romské děti a žáci, i školy, které romské žáky zapojené nemají, ale mají zájem o problematiku inkluze.

Co vás čeká:

  • jednodenní zážitkový seminář pro učitele
  • ověření min. 4 vytvořených lekcí ve výuce
  • poskytnutí zpětné vazby

Naším partnerem v projektu je Vyšší střední škola v Nannestadu, Norsko. Škola mimo jiné vychovává kuchaře a číšníky a my už se těšíme na účast zástupců školy na naší konferenci v roce 2022.

Kontakt pro zájemce o zapojení: Helena Burianová, helena@skutecnezdravaskola.cz, 728 227 447

Projekt „Inkluzivní vzdělávání skrze praktické aktivity: vaření a stolování“ (EHP-CZ-IN-3-005) je financován z Fondů EHP 2014-2020, program Vzdělávání. Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

Zprostředkovatelem programu je Dům zahraniční spolupráce

https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp

www.eeagrants.cz

Zpět na výpis