21 listopad 2017

Tisková zpráva: Základní škola Angel z Prahy a 15. základní škola Plzeň jako první základní školy splnily stříbrná kritéria programu Skutečně zdravá škola

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 a 15. základní škola Plzeň jako první základní školy v České republice splnily všechna kritéria v bronzové i stříbrné úrovni programu Skutečně zdravá škola a stávají se pomyslnými „vzorovými školami“ a „příklady dobré praxe“.

Ocenění bylo oběma základním školám uděleno za splnění potřebných kritérií v oblastech angažovanosti a kultury stravování, kvality jídla a místa jeho původu, vzdělávání o jídle a stravování a zapojení místního společenství a spolupráce. Již dříve v rámci bronzových kritérií plnily obě školy požadavky na přípravu pokrmů v rámci školního stravování, které musí být minimálně ze 75 procent tvořeny z čerstvých a nezpracovaných surovin, žákům musí být podávané pouze neslazené nápoje a žáci mají být vzděláváni o původu potravin a vaření.

„Ocenění, které jsme získali a kterého si velmi vážíme, je především zásluha dobře spolupracujícího týmu úžasných lidí. Tito nadšenci, ať už to jsou rodiče našich žáků, kuchařky, učitelé nebo odborníci z jiných organizací, si vytyčili nelehký úkol - změnit postoje dětí, ale nejen jich, v oblasti zdravého stravování a zdravého přístupu k životu vůbec. Změna postojů je běh na dlouhou trať, často vyžaduje nesmírnou trpělivost a my děkujeme těmto lidem, že nás v našem úsilí podporují a že se jim to u nás ve škole daří,“ říká PaedDr. Iva Cichoňová, ředitelka Základní školy Angel v Praze 12, https://www.zsangel.cz/.

„Velmi si vážíme stříbrného ocenění v programu Skutečně zdravá škola. Je nám odměnou za všechny aktivity na podporu zdravého životního stylu, které do výuky a školního stravování zařazujeme,“ říká Mgr. Soňa Pavelková, ředitelka 15. Základní školy Plzeň, http://www.zs15plzen.cz/.

V rámci plnění stříbrných kritérií si ve školách odsouhlasili plán podpory zdravého stravování a stanovili kroky a harmonogram k jeho naplnění. Dále musela jídelna obou škol prokázat, že minimálně 50 procent nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji. Pět procent všech surovin musí pocházet z ekologických farem, pro přípravu pokrmů jsou přednostně používána vejce z volných výběhů. Děti a žáci mají možnost s pedagogy vyzkoušet přípravu pokrmů z ovoce a zeleniny vypěstované na školní zahradě a navštívit farmu v regionu. Rodiče a veřejnost se podílejí na vzdělávání o zdravém jídle prostřednictvím akcí a aktivit s tematikou jídla. Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně jsou používány ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

Všechny školy plnící program Skutečně zdravá škola nabízí dětem kvalitní pokrmy a podporují a rozvíjí v žácích zdravé stravovací návyky. Skutečně zdravé školy také umožňují žákům pěstovat bylinky, ovoce a zeleninu na školních zahradách, učit se základům vaření a navštěvovat místní farmy.

„Obě školy mají nesmírně angažované vedení, pedagogy i rodiče. Do plnění kritérií programu Skutečně zdravá škola se pustily s opravdovou vervou a nyní se mohou stát příklady dobré praxe pro další školy, které plní program a usilují o stříbrné ocenění. Z 300 škol, které plní program Skutečně zdravá škola, již 40 dosáhlo na bronzové ocenění, dvě školy a jedna mateřská škola na stříbrné,“ dodává Tomáš Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola.

Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vychutnat a naučily se, jak vzniká. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy. Mohou se pokusit o získání bronzové, stříbrné a zlaté medaile za splnění kritérií programu Skutečně zdravá škola. Momentálně je zapojeno 300 škol z celé České republiky a 40 z nich již splnilo bronzová kritéria, dvě základní a jedna mateřská škola splnily stříbrná kritéria. Více na: http://www.skutecnezdravaskola.cz/.

Kontakt:

  • Skutečně zdravá škola: Mgr. Tomáš Václavík, předseda, +420 776 760 700, tom@skutecnezdravaskola.cz
  • Základní škola a mateřská škola ANGEL: PaedDr. Iva Cichoňová, ředitelka školy, tel.: 261 397 111, e-mail: cichonova@zsangel.cz
  • 15. základní škola Plzeň: Mgr. Soňa Pavelková, ředitelka školy, tel.: 378 027 351, email: pavelkovaso@zs15.plzen-edu.cz

O Základní škole a mateřské škole ANGEL v Praze 12

Základní škole a mateřská škola ANGEL je školou sídlištní, využíváme kromě hlavní budovy další čtyři objekty v docházkové vzdálenosti. Školu navštěvuje 958 žáků základní školy a 168 dětí mateřské školy. Věnujeme se dětem od dvou do patnácti let s ohledem na jejich rozdílné individuální potřeby. Jsme školou s rozšířeným vyučováním jazyků, od školního roku 2007/2008 je naše škola zařazena do sítě bilingvních škol, jsme školou komunitní, fakultní, světovou školou a školou podporující zdravý životní styl.  Uvítali jsme možnost spolupráce se Skutečně zdravou školou, společně jsme realizovali řadu změn směrem ke zdravému stravování. Naším cílem je, aby od nás odcházeli žáci, kteří jsou schopni se celoživotně vzdělávat, týmově spolupracovat, umět vyhledávat a zpracovávat informace, být kreativní a flexibilní. Učíme své žáky toleranci, úctě k lidem, k lidským výtvorům i k přírodě, ochotě pomoci tam, kde je to potřeba, a přijímat zodpovědnost za své jednání.

O 15. základní škole Plzeň

15. základní škola je největší školou v Plzni, v současné době má 1 060 žáků. Výuka zde probíhá dle školního vzdělávacího programu Škola plná života, jehož prioritou je environmentální výchova. 15. základní škola je držitelem mezinárodního titulu EKOškola. Zapojením do programu Skutečně zdravá škola jsme se začali intenzivněji věnovat podpoře zdravého životního stylu, plnit postupně jednotlivá kritéria.  

Zpět

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací