07 květen 2018

Tisková zpráva: Skutečně zdravá škola získala grant od Ministerstva zemědělství na rozvoj svého programu

Rozhodnutím ministerstva zemědělství ze dne 2. května 2018 získal spolek Skutečně zdravá škola grant na realizaci projektu s názvem Zdravé a bezpečné potraviny do českých škol. Podpora v celkové výši 500 tisíc korun umožní realizovat ukázkové aktivity z programu Skutečně zdravá škola na 7 vybraných školách.

Díky aktivitám projektu bude moci 7 základních škol zásadním způsobem rozvinout aktivity v oblasti zdravé výživy, zdravého životního stylu a bezpečnosti potravin. Díky aktivitám projektu dále dojde ke zvýšení odborné erudovanosti učitelů, žáků a pracovníků školních jídelen v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu a ke zvýšení pozitivního vnímání bezpečnosti potravin a zdravé výživy. Aktivity projektu také pomohou k propagaci a zvýšení odbytu regionálních zemědělských produktů.

Obsahem projektu je modelová realizace programu Skutečně zdravá škola v sedmi vybraných školách se zvláštním zaměřením na téma bezpečných a zdravých potravin a zdravé výživy. Cílem aktivity je, aby téma prostoupilo životem celé školy a aby si všichni zúčastnění zachovali aktivní zájem o toto téma i do budoucna. Projekt bude realizován v základních školách, které jsou členy sítě Skutečně zdravých škol a již dosáhly bronzového certifikátu. Ve vybraných školách budou během několika měsíců probíhat různorodé aktivity na téma zdravé výživy pro různé cílové skupiny. Aktivity ve školách zasáhnou různé zainteresované cílové skupiny: žáci a žákyně, učitelky a učitelé, zaměstnankyně školních jídelen, rodiče.

„Hlavní potřebou dětí, žáků a studentů je naučit se činit správná rozhodnutí, která budou mít vliv na jejich zdraví a duševní pohodu, získat pevný základ znalostí a dovednosti k jejich aplikaci v praxi. Měli by se dozvědět základy zdravé výživy, odkud potraviny pocházejí a pochopit, že jídlo představuje spletitou síť vztahů, která udržuje v chodu veškerý život. Jinými slovy, pochopit souvislosti mezi jejich jídlem, zdravím a životním prostředím,“ říká Tomáš Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola.

Projekt nabídne pedagogům nové možnosti, jak naplňovat průřezová témata environmentální výchova a výchova ke zdraví. Nabídne také možnosti pro využití prožitkových a projektových forem učení a obohacení výuky o nové, dosud málo zpracované téma – jídlo a udržitelné zemědělství. Pracovníkům školních jídelen projekt nabídne  vzdělávání a možnost získat praktické dovednosti o tom, jak připravovat chutné pokrmy z čerstvých, sezónních biopotravin, jak vyhledat, oslovit a navázat spolupráci s místními a regionálními zemědělci a potravináři.

Zpět

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací