09 květen 2018

Tisková zpráva: Skutečně zdravá škola získala grant od Jihomoravského kraje na rozvoj svého programu

Brno 9.5.2018 - Spolek Skutečně zdravá škola získal od Jihomoravského kraje grant na realizaci projektu s názvem Skutečně zdravá škola jako nástroj odbytu regionálních produktů jihomoravských zemědělců. Podpora v celkové výši 90 tisíc korun umožní realizovat ukázkové aktivity z programu Skutečně zdravá škola.

Obsahem projektu jsou čtyři aktivity, zaměřené tak, aby pomohly propojit pracovníky školních kuchyní s jihomoravskými farmáři a nastartovala se jejich dlouhodobá spolupráce. Využívání produktů od jihomoravských farmářů a výrobců ve školním stravování může mít významné pozitivní dopady na ekonomický rozvoj regionu, snižování ekologické zátěže z dopravy produktů ze vzdálených míst, zvýšení kvality a čerstvosti produktů pro školní stravování, z čehož vyplývá vyšší obsah nutričních látek, zvýšení povědomí žáků a studentů o původu potravin a pocitu hrdosti na vlastní region. Díky vzdělávacích aktivitám pro pracovníky školních jídelen dojde také ke zvýšení jejich kvalifikace.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: Vzdělávací semináře pro kuchařky „Jak vařit z čerstvých sezónních potravin“, organizace kulatého stolu mezi farmáři a vedoucími školních jídelen, vytvoření příručky „Dodavatelé lokálních potravin pro školy z Jihomoravského kraje“ a vytvoření receptur pro školní kuchyně.

Spojení školy a místních farmářů může přispět ke zlepšení výživové hodnoty a kvality pokrmů ve školní jídelně, přiblížit žákům a studentům zdroje potravin pomocí výletů na místní farmy a také pomoci místním farmářům zůstat ekonomicky efektivní. V případě přímého prodeje z farmy do školní jídelny zůstává větší část zaplacené ceny přímo zemědělci. Tím se peníze za suroviny dále „otáčejí“ v regionu a přispívají k jeho prosperitě. Pokud jídelny upřednostní při nákupu místní, sezónní a udržitelným způsobem vyprodukované potraviny, může školní stravování významnou měrou přispět nejen k rozvoji regionů, ale také ke snižování dopadů klimatických změn.

Realizace projektu je podpořena z dotace Jihomoravského kraje.

Kontakt:

Zpět

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací