12 prosinec 2018

Tisková zpráva: Skutečně zdravá škola úspěšně ukončila projekt Bezpečné a zdravé potraviny do českých škol

Brno 12.12.2018 - Spolek Skutečně zdravá škola mohl díky grantu od Ministerstva zemědělství v letošním roce realizovat projekt s názvem Zdravé a bezpečné potraviny do českých škol. Grant umožnil realizovat ukázkové aktivity z programu Skutečně zdravá škola na 7 vybraných školách.

Díky aktivitám projektu mohlo 7 základních škol zásadním způsobem rozvinout aktivity v oblasti zdravé výživy, zdravého životního stylu a bezpečnosti potravin. Do projektu se zapojily školy ze sedmi krajů republiky, konkrétně ZŠ Veverská Bítýška z Jihomoravského kraje, ZŠ a MŠ Malšice z Jihočeského kraje, ZŠ a MŠ Koloděje z Prahy, ZŠ a MŠ Dětenice z Královehradeckého kraje, ZŠ Dubá z Libereckého kraje, ZŠ Želiv z kraje Vysočina a ZŠ Waldorfská Pardubice z Pardubického kraje.

Obsahem projektu byla modelová realizace programu Skutečně zdravá škola ve vybraných školách se zvláštním zaměřením na téma bezpečných a zdravých potravin a zdravé výživy. V zapojených školách byly sestaveny akční skupiny pro zdravé stravování, jejímiž členy jsou zástupci vedení školy, učitelů, starších žáků, zaměstnanců školní jídelny a rodičů. Akční skupiny vyhodnotily aktuální stav stravování a navrhly konkrétní kroky ke zlepšení kultury stravování ve škole. Ve školách také proběhly schůzky s lokálními dodavateli a byly projednány možnosti dodávek surovin pro školní jídelnu a možnosti exkurzí pro žáky. Pod vedením lektorek SZŠ se pracovníci školních jídelen vzdělali v rámci praktického školení na téma zdravé vaření ze sezónních lokálních surovin, v některých školách se konaly semináře pro rodiče s tipy na přípravu zdravých svačinek.

Školy také využily tématu zdravého stravování a pěstování ve výuce s využitím metodik Skutečně zdravé školy. Žáci se zapojili do pěstování na školní zahradě a využili výpěstků v hodinách vaření. Ve všech školách se uskutečnila exkurze žáků na farmu v regionu školy. Realizace projektu na školách vyvrcholila závěrečným projektovým dnem, na kterém žáci a pedagogové školy prezentovali průběh a výstupy projektových aktivit. Na projektový den byli pozvání rodiče, zástupci zřizovatele školy a další hosté, aby mimo jiné ochutnali pokrmy z lokálních surovin, které připravili sami žáci ve spolupráci s kuchařkami školní jídelny.

Všechny aktivity projektu žáci průběžně dokumentovali formou fotografií nebo videa. Výsledná videa byla promítnuta na projektových dnech. Videa si můžete prohlédnout:

ZŠ Veverská Bítýška

ZŠ Dubá

ZŠ a MŠ Dětenice

ZŠ Želiv

ZŠ Waldorfská Pardubice

ZŠ a MŠ Malšice

ZŠ a MŠ Koloděje

Díky aktivitám projektu došlo ke zvýšení odborné erudovanosti učitelů, žáků a pracovníků školních jídelen v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu a ke zvýšení pozitivního vnímání bezpečnosti potravin a zdravé výživy. Aktivity projektu také pomohly k propagaci a zvýšení odbytu regionálních zemědělských produktů.

Projekt „Bezpečné a zdravé potraviny do českých škol“ je realizován díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství.

Kontakt:

Více o programu Skutečně zdravá škola a Skutečně zdravá jídelna

Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa usilující o zlepšení školního stravování prostřednictvím komplexního programu Skutečně zdravá škola. Program je určen školám a v jeho rámci se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních jídelen, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování. Školy, které se do programu zapojí, mimo jiné do kuchyně nakupují suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně poskytují pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin. Pro žáky školy organizují výlety na místní farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují lekce vaření a pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu. Pozitivní přínos programu byl potvrzen ziskem první ceny v rámci nezávislého ocenění Ceny SDGs, které uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí, pod záštitou Informačního centra OSN v Praze a UN Global Compact v Česku. Program Skutečně zdravá škola naplňuje 15 ze 17 Cílů udržitelného rozvoje, mj. „Zdraví a kvalita života“, „Kvalitní vzdělávání“, „Odpovědná výroba a spotřeba“ a „Klimatická opatření“.

Skutečně zdravá jídelna

Účast v programu Skutečně zdravá jídelna poskytuje nezávislé ověření, že poskytovatel stravovacích služeb podniká kroky ke zvýšení kvality nabízených pokrmů, které připravuje z čerstvých sezónních surovin od pěstitelů

a chovatelů z regionu, bez použití polotovarů a aditiv.  Nezávislé potvrzení o plnění přísných kritérií Skutečně zdravé jídelny  poskytuje BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., přední mezinárodní společnost, která poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Poskytovatelé stravovacích služeb zapojení do programu jsou kontrolováni, aby bylo zajištěno, že splňují vysoké standardy na původ a kvalitu použitých surovin. Program Skutečně zdravá jídelna tak hostům jídelen poskytuje záruku, že pokrmy jsou připravené z čerstvých sezónních surovin, pocházejících od farmářů a výrobců z vašeho kraje, a že na přípravu pokrmů nebylo použito nezdravých aditiv, GMO a trans-mastných kyselin. O osvědčení Skutečně zdravá jídelna se může ucházet kterákoli organizace připravující a nabízející pokrmy v jakémkoli sektoru gastronomie a veřejného stravování.  

Zpět

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací