27 říjen 2016

Tisková zpráva: Program Skutečně zdravá škola realizuje již 212 škol. Nový předseda se zaměří na zvyšování kvality programu.

K dnešnímu dni plní kritéria programu Skutečně zdravá škola již 212, mateřských, základních a středních škol. Školy díky zapojení do programu postupně začínají zařazovat pokrmy z čerstvých sezónních surovin a dětem, žákům a studentům nabízejí zajímavé vzdělávací aktivity ve třídách, školních zahradách, kuchyňkách či přímo na farmách.

„Je to velký úspěch, těší mne, že o náš program je takový zájem,“ říká odcházející předseda iniciativy a její spoluzakladatel Bohuslav Sedláček. Na postu předsedy spolku Skutečně zdravá škola jej nahradil Tomáš Václavík. Ten by se chtěl do budoucna zaměřit především na ještě intenzivnější spolupráci se zapojenými školami a na zvyšování kvality programu. „Naším cílem pro nejbližší dva roky je pomoci školám plnit co nejvíce kritérií programu a dosáhnout minimálně na bronzové ocenění. Chtěli bychom také z několika vybraných škol vytvořit tak zvaná Centra vzdělávání a dobré praxe, která by sloužila jako ukázkové a inspirativní příklady, jak program plnit,“ vysvětluje Václavík.

Školy, zapojené do programu, oceňují především osobní přístup regionálních koordinátorek a lektorek programu. „Tuto podporu bychom chtěli ještě zintenzivnit. V rámci kampaně #250skutečnězdravýchškolvkraji jsme získali přísliby podpory od řady hejtmanů a krajských zastupitelů. Nyní bychom je chtěli proměnit v konkrétní projekty v regionech či městech. Zapojeným školám chceme poskytnout více metodických materiálů v tištěné podobě, chtěli bychom nadále pokračovat v rozšiřování databáze Skutečně zdravých dodavatelů pro školní jídelny a navýšit kvalitu vzdělávacích služeb našich lektorek. O vzdělávací služby je dlouhodobě velký zájem, zejména mezi pracovníky školních jídelen,“ dodává Václavík.

Před iniciativou je ještě spousta práce a výzev. „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dosud neaktualizovalo více než čtvrtstoletí starou vyhlášku o školním stravování. Naším cílem je prosazení její revize tak, aby odrážela nejnovější poznatky v oblasti výživy. Druhým cílem zůstává rozšiřování programu Skutečně zdravá škola do nejméně 3 tisíc škol do roku 2020. Věříme, že tím můžeme zásadně napomoci v několika oblastech. Jednak díky konkrétním kritériím, postupům a návodům dáváme školám jasnou strukturu, jak zkvalitňovat školní stravování. Program školám také poskytuje komplexní systém metodik využitelných pro jejich školní vzdělávací programy. V neposlední řadě prostřednictvím důrazu na využívání čerstvých produktů z regionu pomáháme vytvářet nové odbytové možnosti pro české zemědělce. Školním jídelnám zase pomáháme nacházet místní a regionální dodavatele surovin a potravin a učíme je, jak je vhodně využívat při přípravě pokrmů,“ vysvětluje Václavík.  

Programu Skutečně zdravá škola dali svoji záštitu ministři zemědělství a životního prostředí. Osobně jej podporuje primátorka hlavního města Praha, několik senátorů, členů sněmovny, hejtmanů, krajských a městských zastupitelů a řada osobností. „Aktivity iniciativy také podporuje řada mecenášů v čele s Nadací RSJ. Nesmírně si vážíme každé podpory, je základem našeho úspěchu,“ zakončuje Václavík.

O Skutečně zdravé škole:

Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa usilující o zlepšení školního stravování. Usiluje jednak o změnu vyhlášky o školním stravování tak, aby odpovídala současným vědeckým poznatkům, a též o zavádění komplexního programu Skutečně zdravá škola. Program je určen školám a v jeho rámci se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování. Školy, které se do programu zapojí, mimo jiné do kuchyně nakupují suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně poskytují pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin. Pro žáky školy organizují výlety na místní farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují lekce vaření a pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu. 

Zpět

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací