ZŠ a MŠ Koloděje

 • 27 květen 2019

  FARMA USEDLOST MEDNÍK

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Po podrobném prostudování podkladových materiálů od SZŠ se druháci a čtvrťáci rozjeli na farmu Usedlost Medník. Ochotný majitel - pan Bednář - jim ukázal krávy, telátko, stáj i koně, kterého si děti mohly vyhřebelcovat. Škoda jen, že nám pršelo.

  celý článek
 • 23 květen 2019

  FARMAPARK SOBĚHRDY

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Ve čtvrtek vyjela celá školka na celodenní výlet. Cesta na farmu byla příjemná, počasí již méně. Celé dopoledne propršelo a tak jsme ho strávili v herně, kde probíhal i program plný písniček a tanečků. Po obědě se počasí umoudřilo, prošli jsme celou farmu, vyzkoušeli hřiště a nakonec dostali ještě sladkou odměnu.

  celý článek
 • 10 duben 2019

  BIO VŠEMI SMYSLY

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  PRO-BIO-LIGA nás na svém workshopu přesvědčila - Proč vařit z biopotravin. Stálo to za to. Děkujeme

  celý článek
 • 01 duben 2019

  První výsledky soutěže o NEJLEPŠÍHO STRÁVNÍKA

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Hlasovací lístečky vybrány, vše spočítáno a mezi nejlepší strávníky, z každé třídy, zamířily diplomy a věcné odměny - knihy J. Foglara a pro mladší A. Lindgrenové. Děti vzaly soutěž za svou, snaží se více dojídat naservírované porce a vzájemně si hlídají, aby si hlasovací lísteček nevzal někdo, kdo vrací zbytek. Takto naplňujeme heslo MILUJI JÍDLO - NEPLÝTVÁM.

  celý článek
 • 13 březen 2019

  SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO STRÁVNÍKA

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Soutěž o nejlepšího strávníka. Na svém dalším jednání se žákovská rada konečně dočkala a po měsíčním výpadku ředitele školy, společnými silami zahájila naši novou snahu u zamezení plýtvání s potravinami. Každý žák, který dojí hlavní jídlo, získá obrázek. Na konci měsíce vyhodnotíme, kdo má nejvíce obrázků a nejlepší strávník z každé třídy obdrží knižní odměnu. Pozor, nejde o...

  celý článek
 • 17 prosinec 2018

  VYHRÁLI JSME ZELENINOVÉ STIPENDIUM

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  1. místo - "O kouzelné kočičce a banánech", autor: Hanička Reisová, 4. třída, ZŠ Koloděje 2.-3. místo - "Ovozelíkova písnička s obrázkem", autorky: Tereza Zachovalová, Sabina Dolanská, 4. třída, ZŠ Koloděje Pro informaci, do soutěže se přihlásilo 17 žáků z pěti škol. Soutěž vyhlásila EKOFARMA ROHOZNICE, od které odebíráme ovoce a zeleninu. Vítězné žákyně získávají...

  celý článek
 • 10 prosinec 2018

  Třetí zasedání žákovské rady

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Pondělí 10. prosince. V deset hodin se začíná zaplňovat sborovna školy, avšak nikoli pedagogy, ale žáky. Přicházejí dvojice zástupců tříd - Školská rada. Pochlubili jsme se ziskem stříbrné medaile od SZŠ a prodiskutovali první bod - Jak nám chutnají polévky. Několikaměsíční hlasování žáků vyhodnotilo jako nejchutnější - rajskou polévku s rýží. Dvaadevadesáti dětem chutnala. Stejný počet dětí...

  celý článek
 • 10 prosinec 2018

  Soutěž o nejlepšího jedlíka

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Potýkáme se s problémem, že děti nedojídají svá jídla. Ve spolupráci s Žákovskou radou jsme vymysleli soutěž o nejlepšího jedlíka. Dítě, které dojí svoji porci, získá "Skutečně zdravý žeton". Každý týden paní učitelky vyhodnotí, kdo jich má nejvíce a na celoškolní tabulce se rozpoutá "bitva jedlíků". Měsíčně budou rozdávány diplomy a věcné ceny. Nejde o aktivitu, vedoucí k přejícání, protože...

  celý článek
 • 10 prosinec 2018

  ZDRAVÁ 5

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Všechny ročníky naší školy prošly velmi zajímavým školením projektu ZDRAVÁ 5. Tuto aktivitu jsme absolvovali již před šesti lety a semináře byly opět na velmi vysoké úrovni. Velmi zajímavou deskovou hrou se děti seznamovaly nejen se zdravým talířem, ale i s různými produkty, se kterými se mohou setkat v prodejnách.

  celý článek
 • 27 září 2018

  Pozvánka na Projektový den SZŠ

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Těšíme se na zajímavý projekt...

  celý článek
 • 27 září 2018

  projekt ŽIVÁ STRAVA DĚTEM

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Získali jsme Certifikát účastníka projektu ŽIVÁ STRAVA DĚTEM, za zařazování domácí kvašené zeleniny do jídelníčku. .

  celý článek
 • 25 září 2018

  Inovovaná školská stravovací rada

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  V naší dětské radě došlo ke "generační výměně". Páťáci, odcházející z naší školy na druhé stupně a gymnázia, byli nahrazeni dvojicí nováčků z první třídy. Rada se zaměřila na soutěž, v níž hodnotíme oblibu polévek a na získání receptů od maminek, které by šly realizovat v naší školní jídelně

  celý článek
 • 25 září 2018

  Jak nám chutnají polévky?

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Víte, kterou polévku děti milují a která "jim moc nejede"? Na toto se snaží odpovědět hlasovací akce v naší škole. Děti hlasují vhozením víček do hlasovacích nádob. Vyhodnocení je zapsáno na výsledkovou tabuli. Vzhledem k tomu, že jsme s akcí začali před dvěma dny, výsledky zatím nejsou "-)

  celý článek
 • 25 září 2018

  Bramborobraní

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Naši prvňáčci se vrhli na svůj záhonek s očekáváním bohaté úrody brambor. Jejich radost a úrodu jsme zachytili na videu,

  celý článek
 • 21 červen 2018

  Žákovská stravovací rada

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  celý článek
 • 21 červen 2018

  POSPOLU U STOLU

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Velké slepé mapy České republiky, kufříčky s informacemi a pracovními materiály pro projekt POSPOLU U STOLU. Skvělý materiál, který seznamuje s kvalitními českými potravinami a místy jejich produkce v naší vlasti. Děti poznají i loga kvality, složí si puzzle a vyučující najdou veškeré metodiky na přiloženém flashdisku. Tento program realizujeme ve školní družině.

  celý článek
 • 20 duben 2018

  Zdravý životní styl

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Naše škola neklade důraz jen na kvalitní potraviny a výbornou školni kuchyni. Děti jsou v rámci prevence sociálně patologických jevů školeny nejen o zdravém životním stylu, ale i o své odpovědnosti za sebe sama, o jijich roli a pozici v kolektivu, spolupráci a obraně před šikanou či kyberšikanou. Díky grantu, který škola získala, se lektoři firmy Jules a Jim po celý školní rok setkávali s našimi třídami,...

  celý článek
 • 18 duben 2018

  Projekt "Zdravé a bezpečné potraviny do českých škol"

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Zapojili jsme se do toho projektu a realizovali první akci nazvanou ŽLUTÝ DEN, viz. dále

  celý článek
 • 18 duben 2018

  Žlutý sluníčkový den v naší MŠ

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Naše nejmenší sluníčka z mateřské školy se také zapojila do Žlutého dne naší školy - viz. blog "Zapojili jsme se do projektu Zdravé a bezpečné potraviny do českých škol" Mńamka od žluťásků ze školní kuchyně malým chutnala.

  celý článek
 • 05 duben 2018

  Miluji jídlo - neplýtvám po čtvrt roce

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Naše škola se do projektu aktivně zapojila a musím říci, že děti projekt "chytil". Nyní jsme ve fázi zjišťovací. Žáci pátého ročníku každý den zjišťují od paní kuchařek, kolik litrů jídla bylo vyhozeno.. Údaje zapisují do vlastnoručně vyrobených tabulek, které jsou přístupné všem dětem na nástěnce na chodbě u tříd. V příštím týdnu si všechny třídy vyberou dva zástupce, kteří budou tvořit...

  celý článek
 • 05 duben 2018

  Beseda o zemědělství

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Paní lektorka, Ing. Jelínková, nezklamala pověst, která ji předcházela a uchvátila naše nejstarší ročníky povídáním o zemědělství, rozeznávání plodin, výrobků apod. Vyvrcholením celé akce bylo dojení, kdy děti zasedly k modelu vemena, naplněného vodou, Kdo zkusil ve skutečnosti, ví, že nadojit mléko není legrace, ale kovový stojan stál klidně, takže úspěch se u malých dojičů dostavil. Na školení...

  celý článek
 • 02 březen 2018

  Miluji jídlo - neplýtvám

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Miluji jídlo, neplýtvám Víte, že se každoročně na světě vyhodí nebo zkazí jedna třetina vyrobeného jídla, tedy 1,3 miliardy tun potravin, což je množství, které by dokázalo nasytit až tři miliardy lidí. V České republice se ročně znehodnotí 829 851 tun potravin, což představuje 80 kg na osobu. Průměrný Čech za život vyhodí více než 5 300 kg jídla. Spolu s jídlem vyhazujeme také peníze, které bychom...

  celý článek
 • 01 březen 2018

  Miluji jídlo - neplýtvám na obrazovkách

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Plýtvání potravinami je globální problém. Všímají si ho i televizní štáby. Díky tomu, že jsme zatím jedinou pražskou školou, která se zapojila do aktivity Miluji jídlo - neplýtvám podávaly si v minulém týdnu dveře štáby České televize a Televize Praha. Výtečným způsobem představila naši školní jídelnu a naši činnost vedoucí školní jídelny paní Volemanová. V záběrech se míhaly i paní kuchařky...

  celý článek
 • 01 březen 2018

  Zachraň jídlo - vyliž to!

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  V našich aktivitách jsme se inspirovali i projektem pro starší studenty - Zachraň jídlo - Vyliž to. Děti zaujaly informace, že voda, potřebná na výrobu jednoho hamburgeru se rovná dvěma hodinám sprchování, bez vyhazování potravin by jeden člověk ušetřil za rok jídlo na 49 dní. Populární se stala hlavní otázka z letáčku: "Proč je blbý plýtvat jídlem?" s odpovědí, "tak koukej příště vylízat ten talíř..." http://zachranjidlo.cz/zachran-jidlo-skolach/

  celý článek
 • 21 září 2017

  Zahrada, která učí

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  ZAHRADA, KTERÁ UČÍ

  celý článek
 • 23 únor 2017

  Týden s prarodiči na školní zahradě - zapojili jsme se

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Týden s prarodiči na školní zahradě 24. až 30. dubna 2017 Kdykoli v odpoledních hodinách jsou pracovníci vítáni. Informujte o termínu paní učitelky, abychom Vám mohli připravit nářadí… v ZŠ a MŠ KOLODĚJE Program:  - Zkypření pískové plochy                                       ...

  celý článek
 • 22 únor 2017

  POUŽÍVÁME EKO PROSTŘEDKY

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  V naší školní kuchyni jsme vyměnili  stávající mycí prostředky pro myčku nádobí a oplachovací prostředky pro myčku Relaxin od firmy Van Baerle. Jsme EKOLOGIČTÍ.

  celý článek
 • 16 únor 2017

  Píší o nás v Kolodějských novinách

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  KOLODĚJSKÉ NOVINY - PROSINEC 2016 ZŠ a MŠ Koloděje získá bronzový certifikát Skutečně zdravá škola za odpovědné stravování a výuku dětí o jídle Dovolte, abychom se s vámi podělili o radostnou událost, na kterou se chystá ZŠ a MŚ Koloděje. V prosinci bude oceněno úsilí o změnu stravování a výchově a vzdělávání ke zdraví v rámci programu Skutečně zdravá škola. Od začátku června 2015...

  celý článek
 • 30 leden 2017

  Kozel OVOZEL

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Vynikající hra z autorské dílny SZIF děti seznámí s různými druhy ovoce, zeleniny, naučí děti kolik a jakých vitamínů sníme v ovoci, zábavnou formou se děti učí a přitom díky svým chytrým mobilům, získávají i body pro školu. Pohybujeme se neustále mezi první padesátkou přihlášených škol. Za sebou necháváme i devítileté velké školy. O to je úspěch naší prvostupňové školy větší "-)  

  celý článek
 • 30 leden 2017

  Školní kuchyně jako od maminky

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Mezi tradiční rodičovské dotazy patří: "A co bylo k obědu?" I kdyby byl oběd sebelepší, dítě je již na tyto inteligentní dotazy předků alergické a pouze něco neurčitě zavrčí. Díky tomu se obědy ze školních kuchyní nepovažují za kvalitní. Že je pravda jinde víme... Abychom zapojili i rodiče do skladby jídelníčku, požádali jsme maminky o zaslání receptů, které dětem chutnají. Každý týden tak bude...

  celý článek
 • 06 prosinec 2016

  Pěstuj planetu

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Zapojili jsme se do projektu pestujplanetu.cz, čímž jsme plnili kritéria kampaně Skutečně zdravá škola a oslavili jsme ve školce světový den potravin pro mateřské školy, který se slaví v týdnu od 10. do 16. října. Děti se již v tomto věku mohou přijatelnou formou dozvědět co je dobré pro planetu a pro naše zdraví. Děti každý den vedeme k tomu, aby neplýtvaly jídlem, aby si uměly říct, kolik jídla snědí....

  celý článek
 • 06 prosinec 2016

  Zase přišel advent

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  My ženy jsme celé rozněžnělé, ale i ustarané, ulítané… Jak to všechno zvládneme? Je to až s podivem, ale nakonec se nám to všem vždycky podaří a máme se svou rodinou krásné Vánoce. I letos jsme v naší školní jídelně pekly vánočky. Motáme je ze 6 pruhů, a tak každý rok před pečením proháníme internet, motáme si ruce s tréninkovými provázky, a když přijde den D, nejšikovnější...

  celý článek
 • 20 duben 2016

  Hlasujeme, jak nám chutnal oběd

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Již více než půl roku odcházejí děti po obědě od okénka, kam vrací talíř s příborem, a automaticky sáhnou po modrém PET víčku. Před sebou mají dvě elektronické váhy, na kterých jsou plastové kelímky. Jeden s usmívajícím se smajlíkem, druhý s mračícím se smajlíkem. Dítě vhodí svůj hlasovací žeton - víčko do kelímku podle toho, zda mu chutnal či nechutnal oběd. Obě navážené částky se...

  celý článek
 • 19 duben 2016

  Přednáška Margit Slimákové

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Na téma zdravá výživa pořádáme i přednášky. A kdo je lepším lektorem než kolodějská občanka - Dr. Margit Slimáková.. Paní kuchařky ze školní kuchyně obohatily tuto přednášku ochutnávkou nápojů, salátů, pomazánek i teplých jídel, která splňují kriteria zdravé školy. Akce dokázala, že lze jíst chutně a přitom zdravě. A paní kuchařkám to v zástěrách Skutečně zdravé školy moc slušelo...

  celý článek
 • 19 duben 2016

  ZDRAVÁ PĚTKA

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Naše škola se zapojila do projektu Zdravá pětka. Všechny ročníky naší školy absolvovaly přednášky o zdravé výživě.. Děti si zábavnou formou hrály, nakupovaly, vytvářely zdravé svačiny, zdobily ovocný talířek, který na závěr snědly...

  celý článek
 • 31 březen 2016

  NÁVŠTĚVA FARMY

  Autor: ZŠ a MŠ Koloděje

  Poslední březnový den opouštěli ráno žáci 5. a 4. ročníku svoji školu a nasedali do autobusu 303. Díky domluvě s realizátorem této linky nás bez přestupování dovezli až do Jiren, kde sídlí ZOS Jirny - Šestajovice, což je obrovská farma. Nejprve byly děti zklamány, protože tuto naši návštěvu měla natáčet Česká televize, ale zřejmě nevlídné počasí odradilo reportéry a ti nedorazili. Škoda,...

  celý článek
Zpět na seznam

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací