Projekty

Skutečně zdravá škola, z.s. realizuje momentálně tyto projekty hrazené z veřejných prostředků: 

Název projektu: Klíčové kompetence a kulinární tradice

Projekt finančně podpořil: Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Termín zahájení a ukončení: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2021

Cíl projektu: rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků prostřednictvím tématu jídlo, vaření, stolování a pěstování. V rámci projektu bude vytvořeno a ověřeno 6 vzdělávacích programů pro děti a žáky MŠ a ZŠ.

Název projektu: Waterschool - Posilování otevřeného digitálního vzdělávání o spotřebě kohoutkové vody ve školách prostřednictvím vytváření učebních nástrojů a inovačních postupů

Projekt finančně podpořil: Program Erasmus+

Termín zahájení a ukončení: 1.9.2018 – 31.8.2020

Cíl projektu: Projekt vytvoří online vzdělávací kurz, který nabídne uživatelům rady a metodické návody na vhodné využívání kohoutkové vody v mateřských a základních školách. V důsledku projektu Waterschool budou na úrovni EU vypracovány základní kroky pro zvýšení konzumace kohoutkové vody ve školách.

Název projektu: „Lepší systém stravování pro mládež V4“

Projekt finančně podpořil: Mezinárodní visegrádský fond

Termín zahájení a ukončení: 20. 9. 2018 – 30. 6. 2019

Cíl projektu: zvýšit úroveň gastronomické gramotnosti mládeže v zemích V4 a přitáhnout  pozornost mladých lidí k tématům, jako je kvalita potravin, zdravý a udržitelný systém stravování, produkce potravin a zemědělství. V rámci projektu se uskuteční 2 workshopy, jejichž pořadatelem bude SŠ služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové, dále mezinárodní seminář v Bratislavě, trénink pro mládež v Košicích a trénink pro pedagogy a lektory v Miskolci. Hlavním partnerem projektu je Gastronomický spolok Košice, partnery jsou Skutečně zdravá škola, Slow Food Warszawa a Food Foundation Budapest.

Název projektu: Zdravé a bezpečné potraviny do českých škol

Projekt finančně podpořil: Ministerstvo zemědělství 

Termín zahájení a ukončení: 1.1.2018 – 31.12.2018

Cíl projektu: Díky aktivitám projektu bude na konci roku 2018 realizovat program Skutečně zdravá škola alespoň 350 škol. 7 základních škol zásadním způsobem rozvine aktivity v oblasti zdravé výživy, zdravého životního stylu a bezpečnosti potravin.

Název projektu: Rozvoj programu Skutečně zdravá škola 

Projekt finančně podpořil: Státní fond životního prostředí

Termín zahájení a ukončení: 1.1.2017 – 31.12.2018

Cíl projektu: Na konci roku 2018 realizuje program Skutečně zdravá škola sto nových škol, 20 škol získalo bronzové osvědčení a 5 škol stříbrné osvědčení.

Název projektu: Skutečně zdravá škola - rozvoj programu

Projekt finančně podpořil: Hlavní město Praha

Termín zahájení a ukončení: 1.1.2018 – 31.12.2018

Cíl projektu: Cílem projektu je podpora zdraví dětí a dospívající mládeže prostřednictvím zvýšení kvality stravování a kultury stravování ve školách a mateřských školách v Praze.

Název projektu: Školní jídelny KHK vaří z regionálních potravin, aneb Cesta za poznáním může vést i přes talíř.

Projekt finančně podpořil: Královehradecký kraj

Termín zahájení a ukončení: 5. 2. 2018 do 31. 12. 2018

Cíl projektu: Prostřednictvím projektu Školní jídelny KHK vaří z regionálních potravin, aneb Cesta za poznáním může vést i přes talíř a programu Skutečně zdravá škola dojde ke zlepšení marketingu a odbytu regionálních zemědělských a potravinářských produktů pocházejících z Královehradeckého kraje. Cílovým odbytištěm těchto produktů se stanou primárně školní jídelny v KHK. Díky zvýšení povědomí žáků a studentů o významu zemědělství ve vlastním kraji a rozšíření informací o regionálních producentech k široké veřejnosti (pedagogové, rodiče, přátelé školy) předpokládáme, že naroste počet odběratelů regionálních produktů i v těchto skupinách.

Název projektu: Miluji jídlo, neplýtvám!

Projekt finančně podpořil: Královehradecký kraj

Termín zahájení a ukončení: 5. 2. 2018 do 30. 11. 2018

Cíl projektu: Na alespoň pěti vybraných školách či institucích KHK zrealizujeme výzvu Miluji jídlo, neplýtvám. Školy a následně veřejnost budou seznámeny se současnou podobou potravinových systémů, které sice přispěly ke zvýšení potravinové bezpečnosti, ale zároveň přinesly celou řadu negativních důsledků, mezi něž patří také zvýšení množství vyprodukovaného potravinového odpadu. Projekt provede vybrané školy krok za krokem skrze seznámení se s aktuální situací ke snížení produkovaného potravinového odpadu (jídlo, obalový materiál). Dále budou školy a veřejnost seznámeny s možnosti řešení spočívající především v odpovědné výrobě a spotřebě.

Název projektu: Skutečně zdravá škola jako nástroj odbytu regionálních produktů jihomoravských zemědělců

Projekt finančně podpořil Jihomoravský kraj

Termín zahájení a ukončení: 5. 2. 2018 do 31. 12. 2018

Cíl projektu: Projekt pomůže propagovat a zvýšil odbyt produktů jihomoravských zemědělců a výrobců. Na konci roku 2018 budou mít pracovníci 5 školních jídelen informace a dovednosti k nakupování čerstvých produktů od zemědělců v Jihomoravském kraji a praktickou zkušenost s přípravou pokrmů z čerstvých sezónních produktů.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací