Příběhy jídla

Cíl semináře: Motivovat vyučující i cílovou skupinu žáků k zamyšlení nad tím, z jakých produktů jídlo vzniká, jak se zpracovává, než doputuje na talíř.

Program semináře:

 • Seznámení účastníků s problematikou týkající se příběhů jídla.
 • Vytvořit představu, jaké úsilí musí zemědělci vynaložit, než vzniknou prvotní produkty pro přípravu jídla.
 • Budou uvedeny příklady, jaké úsilí musí zemědělci vynaložit, aby zemědělská výroba byla produktivní.
 • Praktické informace, jak zorganizovat exkurzi na farmu, kde žáci získají skutečný prožitek o životě zvířat, nebo přímo jak se vyrábí sýr, dojí mléko, nebo peče chleba aj.
 • Další náměty aktivit vhodných pro motivaci žáků k pochopení příběhů jídla.

Organizace: 

Doba trvání: 4 hodiny

Místo konání: vaše škola, dle konkrétní dohody

Cena: 4 800 Kč

Lektor: Marie Kordulová

Objednávka semináře: pro objednávku tohoto semináře prosím vyplňte tento jednoduchý formulář

Odkud se bere jídlo

Cíl semináře: Motivovat vyučující i cílovou skupinu žáků k zamyšlení nad tím, odkud pochází jídlo, které konzumují.

Program semináře:

 • Seznámení účastníků s problematikou týkající se původu jídla.
 • Zamyslet se nad důsledky přepravy potravin na velké vzdálenosti pro ekologii.
 • Jak ovlivňuje, vzdálenost přepravovaných potravin jejich kvalitu.
 • Jak může nákup místních potravin podpořit rozvoj malých prodejců a producentů potravin
 • a následně z toho vyvodit správný přístup. 
 • Nabídnout příklady možností zpracování prvotních potravinových produktů.
 • Náměty aktivit vhodných pro motivaci žáků k nakupování místních a sezónních produktů.

Organizace: 

Doba trvání: 4 hodiny

Místo konání: vaše škola, dle konkrétní dohody

Cena: 4 800 Kč

Lektor: Marie Kordulová

Objednávka semináře: pro objednávku tohoto semináře prosím vyplňte tento jednoduchý formulář

Zdravé stravování a jeho hlavní zásady

Cíl semináře: Seznámit vyučující s možnostmi motivace cílové skupiny žáků k dodržování zásad zdravého stravován.

Program semináře:

 • Seznámení s problematikou zdravého stravování jeho jednotlivými postupy.
 • Porozumět potřebě vyvážené a rozmanité stravy podmíněné správným výběrem potravin.
 • Získat znalosti o komponentech a poměrech zdravého stravování
 • Podpořit schopnost dělat informované rozhodnutí ve vztahu k jídlu a správně volit potraviny při nákupu.
 • Pochopit význam regionálních potravin.
 • Náměty aktivit vhodných pro motivaci žáků ve prospěch zdravého stravování.

Organizace: 

Doba trvání: 4 hodiny

Místo konání: vaše škola, dle konkrétní dohody

Cena: 4 800 Kč

Lektor: Marie Kordulová

Objednávka semináře: pro objednávku tohoto semináře prosím vyplňte tento jednoduchý formulář

Zdravé stravování jako součást zdravého životního stylu

Cíl semináře: Motivovat vyučující i cílovou skupinu žáků ke změně postojů a jednání v oblasti zdravého životního stylu ve prospěch zdravého a pravidelného stravování.

Program semináře:

 • Seznámení s problematikou zdravého stravování, jako nedílné součásti zdravého životního stylu.
 • Účastníkům budou poskytnuty informace o vztazích mezi způsobem stravování a jeho vlivu na celkové zdraví a fyzickou aktivitu.
 • Co všechno by měl žák vědět, jaké dovednosti a postoje získat, aby dokázal zásady správného stravování využívat prakticky.
 • Náměty aktivit vhodných pro motivaci žáků ve prospěch zdravého stravování.

Organizace: 

Doba trvání: 4 hodiny

Místo konání: vaše škola, dle konkrétní dohody

Cena: 4 800 Kč

Lektor: Marie Kordulová

Objednávka semináře: pro objednávku tohoto semináře prosím vyplňte tento jednoduchý formulář

Na farmu! Vzdělávací exkurze na zemědělský statek v regionu školy

Vezměte děti a žáky a ukažte jim, jak to vypadá na statku, dejte jim ochutnat na slunci uzrálé dobroty. Pomůžete jim poznat, odkud potraviny opravdu pocházejí. Navíc jim umožníme úžasný zážitek, ze kterého si odnesou dlouhotrvající vzpomínky. Odvděčí se vám velkým zápalem a ani nepoznají, že se učí.  

Aktivita sestává z:

 • Seznámení a plánování: Lektor představí sadu materiálů, které vám usnadní proces plánování a organizace výletu na farmu. Materiály zahrnují vše od návodu na informační schůzku s farmářem, důležitá bezpečnostní a zdravotní upozornění, zajímavé aktivity, které můžete s dětmi na farmě dělat a otázky, které mohou žáci nebo učitelé zemědělci položit, až po aktivity, které váš výlet zhodnotí zpět ve třídě. Lektor také představí výukové aktivity z tématu Příběhy jídla, které můžete realizovat před vlastní exkurzí. Společně vyberete vhodnou farmu v okolí a zvolíte termín akce.
 • Praktická část: Výlet na farmu: zajištění dopravy a vzdělávacích aktivit na farmě, odpovídající věku dětí a žáků. Zajištění občerstvení.

Poskytnuté materiály

Vzory vzdělávacích metodik a návodů, možné kopírovat nebo stáhnout z webu.

Podpora po exkurzi

Podpora při navázání dlouhodobější spolupráce s farmářem pro vzdělávací účely i pro účely dodávek surovin do školní jídelny.

Která kritéria program SZŠ exkurzí naplníte:

 • B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblasti zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí školního vzdělávacího programu.
 • B21 V rámci výuky pořádáme každoroční návštěvy farem.

Organizace: 

Doba trvání: celodenní nebo půldenní výlet

Místo konání: předem vybraná farma v regionu vaší školy

Cena: odvíjí se od nákladů na dopravu v závislosti na počtu účastníků a vzdálenosti, od výše odměny farmáři a nákladů na občerstvení. Cena bude upřesněna po odsouhlasení konkrétní podoby exkurze.   

Školní farmářský den na vaší škole  

Hlavním tématem projektového školního farmářského dne je jídlo a jeho příběh z farmy na stůl. Téma je možné doplnit o další aktivity související se zdra­vým životním stylem a místní udržitelnou ekonomikou.

Cílem je rozvíjet a upevnit u žáků znalosti a dovednosti, které povedou ke zdravému stravování, zájmu o zdravou výživu, šetrnému a zodpověd­nému nakupování a podpoří místní udržitelnou ekonomiku i tradice.

Žáci ve spolupráci se svými učiteli naplánují, připraví, propagují a reali­zují tematický projektový den a výsledky svého školního projektu předsta­ví rodičům, partnerům i místní komunitě.

Aktivita sestává z:

 • Seznámení a plánování: Pomůžeme vám zorganizovat projektový den pro celou školu týkající se tematických okruhů místní udržitelná ekonomika, zdravé jídlo, zdravý životní styl, příběhy jídla, environmentální postoje a hodnoty a vztah k místu. Školní farmářský den může být vyústěním několikatýdenního projektu a může zahrnovat také školní farmářský trh. Lektor představí sadu materiálů, které vám usnadní proces plánování a organizace projektového dne a metodiky projektu Školní farmářský trh. Představíme zkušenosti dalších škol, které již podobné akce realizovaly.
 • Přípravná fáze: Pomůžeme vám vybrat vhodné aktivity pro projektový den, odpovídající věku žáků. Pomůžeme zajistit zemědělce nebo výrobce/řemeslníky z regionu. Pomůžeme vám s realizací přípravných prací, informováním okolí školy a propagací akce. Ve spolupráci se školní jídelnou a rodiči/žáky pomůžeme se zajištěním občerstvení z produktů od místních producentů. Pomůžeme s komunikací se zřizovatelem školy, místními spolky a organizacemi, které by mohly na akci finančně přispět.
 • Realizace: Na místě pomůžeme s koordinací aktivit projektového dne. Pomůžeme s fotodokumentací.

Poskytnuté materiály

Vzory vzdělávacích metodik a návodů, možné kopírovat nebo stáhnout z webu.

Která kritéria program SZŠ exkurzí naplníte:

 • B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblasti zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí školního vzdělávacího programu.
 • B22 Každoročně pořádáme pro žáky, rodiče a veřejnost akce na téma zdravé stravování.
 • B23 Aktivně se snažíme zapojit rodiče žáků a veřejnost do našich pěstitelských a kulinářských aktivit.
 • B24 Naše zkušenosti z programu Skutečně zdravá škola sdílíme s ostatními školami, rodiči a veřejností.

Organizace: 

Doba trvání: celodenní nebo půldenní akce

Místo konání: školní zahrada, školní hřiště, prostor školy či školní tělocvičny.

Cena: 3 600 Kč – odměna lektorce za organizaci, přípravu a plánování. Cena nezahrnuje náklady na vlastní farmářský trh či náklady na občerstvení.    

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací