Příběhy jídla

 • Program Skutečně zdravá škola jako součást EVVO ve škole

  Program Skutečně zdravá škola je pro zapojené školy jednou z cest, jak naplňovat průřezové téma environmentální výchova, a to hned několika způsob

  1. Vede žáky k nabytí základních vědomostí, dovedností a schopností v těchto oblastech:
   1. Zásad udržitelného zemědělství a základních znalostí souvisejících s pochopením chodu a fungování farem
   2. Ekologického pěstování plodin na školní zahradě
   3. Příprava pokrmu z plodin vypěstovaných na školní zahradě
   4. Sezónního využívání plodin při výuce vaření

  1. Vede žáky k přemýšlení o hodnotách a utváření vlastních postojů
   1. Vede žáky  k odpovědnosti  za stav půdy a učí žáky vnímat půdu nejen jako ekosystém, ale též jako hodnotu
   2. Vede žáky ke vnímání jídla jako hodnoty
   3. Vede žáky k přemýšlení o etických aspektech pěstování plodin, chovu hospodářských zvířat a výroby masa

  V tematických okruzích průřezového tématu environmentální výchova  naplňuje program Skutečně zdravá škola následující tematické okruhy:

  • Ekosystémy: pole
  • Základní podmínky život:
   • voda – význam vody pro lidské aktivity
   • půda – zdroj výživy, ohrožení půdy, vyčerpatelnost půdy
  • Přírodní zdroje
   • Principy hospodaření s přírodními zdroji
  • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
   • Zemědělství a životní prostředí
   • Ekologické zemědělství
  • Vztah člověka k prostředí
   • Prostředí a zdraví - rozmanitost vlivu prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví

  Ukázka z našich materiálů:

  Metodické materiály pro pedagogy:

  Téma - Školní farmářské trhy

  Školní farmářské trhy - metodika pro učitele ke školnímu podnikatelskému projektu

  Návod „Skutečně zdravá škola: Školní farmářské trhy a jak na ně“, je navržen tak, aby učitelům základních škol poskytl široký výběr podmanivých a poučných aktivit souvisejících s tematikou jídla a farmaření. Návod žákům zprostředkovává šanci ponořit se do osmitýdenního vzrušujícího podnikatelského projektu, ve kterém se budou učit o jídle a farmaření, a zároveň bude vaší škole pomáhat k naplňování kritérií nutných pro udělení bronzového hodnocení Skutečně zdravé školy.

  Téma - spolupráce s kuchařkami

  Naše paní kuchařky: Metodický materiál k výuce příběhů jídla pro učitele základních škol. Cílová skupina: žáci základní školy od 6. do 9. ročníku. Smyslem této aktivity je vtáhnout žáky do přemýšlení a zjišťování faktů o práci kuchařek ve školní jídelně a zároveň vede k ocenění jejich práce.

  Téma - Zdravá výživa

  Tato publikace vás provede nejnovějšími poznatky v oblasti zdravé výživy a výživovými doporučeními, postavenými na základě skupin potravin. Představí postupně všechny skupiny potravin i tekutiny, jejich základní přínos pro zdraví a výživu člověka, především žáků a dospívajících. Naznačí, jak téma zdravé výživy využívat ve školním vyučováním, ale také v praktickém životě, především na příkladě Zdravého talíře.

  ​Metodické listy pro učitele základních a středních škol na téma zdravá výživa.

  ​Pracovní listy pro žáky - příloha metodických listů pro učitele. 

  Téma - Co víme o zemědělství

  Balíček metodických listů pro učitele, ve kterém uvádíme aktivity, které mají žákům pomoci pochopit rozdíly mezi ekologickými a konvenčními metodami chovu a pěstování. Aktivity také žákům ukáží, jak výběr potravin a způsob jejich produkce zásadně ovlivňuje naše zdraví, zdraví a vzhled krajiny, klima, místní společenství a životní prostředí, ve kterém žijeme. Učitelé si mohou zvolit některé z uvedených aktivit v závislosti na věku a úrovni znalostí svých žáků. Doporučujeme začít aktivitou č. 1, aby žáci získali základní ponětí o problematice zemědělství.

  Příloha k metodickému balíčku: Co opravdu víme o zemědělství

  Téma - Odkud pochází jídlo

  V rámci tohoto tématu dostanou žáci příležitost zamyslet se nad tím, jaké přírodní a lidské činnosti se odehrají předtím, než se jídlo dostane na stůl. Některé plodiny potřebují minimální stupeň zpracování, jiné vyžadují celou řadu technologických úprav, a vznikají tak nepřirozené průmyslově upravené potraviny. Současně žáci pochopí, že tyto procesy se týkají lidí po celém světě a že nakupování potravin, které musely být přepravovány na velkou vzdálenost, přináší určité důsledky. Zjistí také, že jako spotřebitelé mohou ovlivnit druh potravin, které nakupují, a že řadu potravin mohou nakoupit ve svém regionu nebo si je sami vypěstovat.

  Přílohy k metodickému balíčku: Odkud pochází jídlo

  Smyslem tohoto materiálu je poskytnout nápady a náměty, jak by se dalo téma biopotraviny uchopit v mateřských školách a na 1. stupni základních škol a využít přitom celostátní akce Září - měsíc biopotravin. 

  Téma - Jak si vybíráme jídlo

  Jak si vybíráme jídlo? - metodický balíček pro učitele

  V tomto metodickém balíčku uvádíme aktivity, které žákům přiblíží, jak se správně rozhodovat v oblasti výběru potravin a kdo a jak je může ovlivňovat. Aktivity mohou provádět samostatné třídy nebo celá škola v rámci speciální tematické akce. Pokud je to možné, žáci by měli mít možnost vyjádřit své návrhy a názory týkající se způsobu stravování ve své škole, např. co se týče určení vhodné doby pro svačinu, chování ve školní jídelně či podpory zdravého stravování.

  Jak si vybíráme jídlo? - pracovní listy pro žáky

  Příloha k metodickému balíčku: Jak si vybíráme jídlo? 

  Téma - Jídlo z blízka

  Jídlo z blízka - metodický materiál pro učitele

  Publikace je určena pro učitele druhého stupně základních škol a středních škol a představuje základní informace o problematice potravinového systému a včetně jeho dopadů na životní prostředí. Dále seznamuje čtenáře s metodami udržitelné produkce potravin a příklady možností snížení její celkové energetické náročnosti. Závěrem představuje koncept „jídla zblízka“ a zdravotní, ekologické, ekonomické a společenské výhody využívání čerstvých a sezónních potravin a surovin od místních či regionálních zemědělců a výrobců.

  Doporučujeme další zdroje výukových programů:

  Nabízí: Sdružení SRAZ a Botič o.p.s., Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Telefon: +420 272 660 500, E-mail: info@toulcuvdvur.cz

  Doporučujeme další zdroje metodických materiálů:

  Nabízí: Vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, varianty@clovekvtisni.cz, Tel: +420 226 200 46

  ​Nabízí: ARPOK, o.p.s., U Botanické zahrady 828/4, 779 00 Olomouc, info@arpok.cz, Tel: +420 581 111 907

  ​Nabízí: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Lipová 233/20, 602 00 Brno, T: +420 543 330 838, lipka@lipka.cz  

  Doporučujeme vzdělávací materiály projektu Jeden svět na školách zpracované k animovanému filmu Meatrix. Jsou vhodné pro žáky základních i středních škol. Vedou je k přemýšlení nad životem hospodářských zvířat ve velkochovech, k uvědomění si vztah k masu jako potravině a ukazují cestu živočišných výrobků od chovatele ke spotřebiteli. Aktivitu „Masoškála“ a „Lidská drůbežárna“ je možné načasovat před návštěvou (exkurzí) zemědělské farmy, kde se chovají hospodářská zvířata.

  • Jděte ven Deník do divočiny s pracovními listy zdarma a nápady, co dělat s dětmi venku.
  • To je bašta Společenská hra pro děti od 3 let seznamuje děti se základními stravovacími návyky a zároveň jim na konkrétních příkladech ukazuje, proč je důležité dbát na zdravou, pestrou a vyváženou stravu

  Přístup k dalším metodickým materiálům získáte po registraci vaší školy do programu. 

  Jako registrovaná škola najdete níže příklady našich pomůcek. Pokud ještě přihlášení do programu nejste, registrujte vaši školu a získáte plný přístup ke všem materiálům.

Zpět na pomůcky

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací