Příležitost pro ozdravení české společnosti

Program Skutečně zdravá škola stojí na pevných pilířích: zdravé děti, potravinově gramotní lidé, aktivní místní společenství, udržitelné zemědělství a zdravé životní prostředí.

V České republice funguje více než 8 000 provozoven školního stravování. V nich se denně stravuje přes 1,3 milionu dětí, které za rok snědí více než 350 milionů pokrmů. To představuje obrovskou příležitost pro ozdravení dětí a celé společnosti. 

Pokud se téma jídlo a stravování ve školní jídelně stane součástí vzdělávání a děti se dozvědí, odkud potraviny pocházejí a jakým způsobem jsou vyráběny, je pravděpodobnější, že si vyberou zdravý a udržitelný způsob stravování.

Každý rok jídelny vynaloží přes 7 miliard korun za zemědělské suroviny a potraviny. Pokud jídelny začnou  nakupovat od místních zemědělců a výrobců, jejich kupní síla pomůže vytvořit pracovní místa a další výhody pro místní ekonomiky, zejména ve venkovských zemědělských oblastech.

„Děti, které dnes pochopí hodnotu jídla, budou v budoucnu kupovat kvalitnější potraviny“.

Za dobu, než předškolák dokončí svá středoškolská studia, zkonzumuje více než 4 000 pokrmů ve školní jídelně, což představuje 4 000 příležitostí, jak posílit tělo a mysl, jak se naučit mlsat bez negativních dopadů na zdraví a jak prohloubit pozitivní vztah k přírodě a svému regionu. Více než 350 milionů pokrmů ve školní jídelně ročně má zásadní vliv na veřejné zdraví, studijní výsledky, ekonomickou prosperitu, národní bezpečnost, ochranu životního prostředí a pozitivní náladu ve společnosti. 

Spojení školy a místních farmářů může přispět ke zlepšení výživové hodnoty a kvality pokrmů ve školní jídelně, přiblížit žákům a studentům zdroje potravin a také pomoci místním farmářům zůstat ekonomicky efektivní.  

  • Pomůžeme zlepšit kvalitu školního stravování, ale i zdraví dětí a celé společnosti.  
  • Podpoříme systém udržitelného stravování prostřednictvím vzdělávacího programu zaměřeného na pochopení vztahů mezi jídlem, kulturou, zdravím a životním prostředím.
  • Podpoříme lokální pěstitele, chovatele i producenty a propojíme místní komunity od farmářů, zaměstnanců školních jídelen, přes pedagogy, rodiny až po místní úřady.

To vše by mělo vést k postupnému ozdravení populace, snižování výdajů na zdravotní péči, rozvoj místní ekonomiky a udržitelných forem zemědělství.

Program Skutečně zdravá škola také naplňuje mnohé ze 17 Cílů udržitelného rozvoje, podívejte se které a jak. 

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací