10 září 2014

Vyjádření občanské iniciativy Skutečně zdravá škola ke stanovisku MŠMT.

Občanská iniciativa Skutečně zdravá škola reaguje na kritiku ze strany MŠMT, která byla zpracována bez znalosti kritizovaného programu a bez znalosti kontextu, pouze na základě předběžného dotazníku pro potencionální podporovatel iniciativy.

Vážený pan
PhDr. Marcel Chládek, MBA
ministr školství, mládeže a tělovýchovy


V Brně 10. září 2014

Vyjádření ke stanovisku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
kritizujícímu snahu rodičů o lepší stravování ve školních jídelnách

(dopis ředitelky odboru Mgr. Lenky Šmídové, č.j. MŠMT-31467/2014-1, ze dne 3. září 2014)

Vážený pane ministře,

s velkým zklamáním jsme si přečetli výše uvedené stanovisko, které nabádá zřizovatele a ředitele škol k bojkotu aktivit Skutečně zdravé školy, tj. k bojkotu iniciativy rodičů.

Cílem iniciativy Skutečně zdravá škola je zlepšení stravování dětí ve školních jídelnách v mantinelech současné (byť nevyhovující) vyhlášky. Prostřednictvím koordinátorů bude iniciativa nabízet konzultace a know-how z pilotních programů ve školách, se kterými již spolupracuje. Koordinátoři budou vybaveni odbornými informacemi a podklady inspirovanými mimo jiné britským programem Food for Life. Jejich cílem bude ukázat, že školní stravování lze zlepšit bez zvýšení nákladů, a nabídnout školám pomoc a podporu, pokud budou mít zájem.

Takovou službu má poskytovat stát, ten však bohužel tuto svou funkci neplní. Přitom právě chybějící vědomosti a dovednosti jsou společně se zastaralými doporučeními tím, co podle kuchařek a vedení školních jídelen zlepšení stravování dětí brání nejvíce. Svědčí o tom množství dokladů o nedobré úrovni nabízeného stravování ve školách, které máme k dispozici. Situace v oblasti zdravotního stavu dětí (obezita, diabetes, alergie a další výživou ovlivnitelné choroby) je však natolik alarmující, že již nelze dále jen pasivně čekat. Naším cílem není nic jiného, než aby se školní jídelny staly vzorem kvalitního a zdraví prospěšného stravování a místem, kde se děti stravují nejen chutně, ale také v souladu s aktuálními stravovacími potřebami reagujícími na změněný životní styl. A kde také získávají potřebné informace a správné stravovací návyky do dalšího života. Domníváme se, že v tomto spočívá nezastupitelná role školních jídelen a nabízíme zde svou odbornost, zkušenosti a podporu.

O to více nás mrzí kritika ze strany MŠMT, která je navíc zpracována bez znalosti kontextu, pouze na základě předběžného dotazníku pro potenciální podporovatele a v rozporu s vyjádřením ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala, který naopak rodiče vyzývá k aktivitě (http://video.aktualne.cz/dvtv/duel-nezdrava-strava-ve-skolnich-jidelnach). Ve stanovisku je kritizována neprofesionalita koordinátorů, kteří však v rámci připravovaného programu ještě ani nebyli ustanoveni, natož aby jednali se školami. Ředitelka odboru ve svém dopise a priori odmítá spolupráci s občanskou iniciativou, která má zájem podílet se na nápravě současného stavu. Ze stanoviska vyplývá, že ministerstvo nemá o komunikaci na téma potřebných změn zájem, a dokonce jim svým útokem na občanskou iniciativu brání. Tento přístup ministerstva nás udivuje tím více, že naše odborná garantka je členkou pracovní skupiny pro zdravý životní styl na MŠMT a právě ustanovované pracovní skupiny řešící výživu v rámci programu Zdraví 2020 na Ministerstvu zdravotnictví.

Velmi bychom uvítali, vážený pane ministře, Váš názor k této věci. Se srdečným pozdravem

PhDr. Helena Burianová, předsedkyně
tel. 728 227 447

Zpět na aktuality

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací