10 červenec 2014

Skutečně zdravá škola vyzývá ke konstruktivní debatě o školním stravování

Iniciativa Skutečně zdravá škola vyzvala své kritiky k zformulování konkrétních připomínek k vizi Skutečně zdravé školy. Ta usiluje o zlepšení školního stravování především změnou zastaralé a překonané vyhlášky o školním stravování, tzv. spotřebním koši, a o omezení prodeje nezdravých potravin na půdě školy. Na výzvu k připomínkám reagovali pouze čtyři z třinácti oslovených signatářů kritického dopisu vůči iniciativě, aktivní řešení nenabízí nikdo.

K veřejné výzvě iniciativu dovedla silná kritika jejích aktivit především ze strany Společnosti pro výživu. Ta prostřednictvím otevřeného dopisu adresovaného ministrům školství, zemědělství a zdravotnictví znehodnocovala a degradovala aktivity občanské iniciativy Skutečně zdravá škola bez opory ve faktech. „Řada tvrzení, která byla v dopise uvedena, byla zkreslená, nepřesná, nepodložená. Autoři dopisu pravděpodobně svá vyjádření zakládali na mediálních sděleních, aniž by kontaktovali kohokoliv z iniciativy SZŠ a ověřili si své domněnky přímo u zdroje. Nevyzvali nás k vysvětlení nebo upřesnění,“ komentoval tehdejší situaci Bohuslav Sedláček, zakladatel iniciativy Skutečně zdravá škola.

Na výzvu ke konkrétním připomínkám vize iniciativy Skutečně zdravá škola reagovali za téměř dva měsíce pouze čtyři signatáři původního otevřeného dopisu (MUDr. Jan Piťha, CSc. - Fórum zdravé výživy, MUDr. Petr Tláskal - Společnost pro výživu, CSc., MUDr. Marie Nejedlá – Státní zdravotní ústav  a PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.). Nikdo z nich situaci ve školním stravování neshledává tolik alarmující a mluví o postupných změnách. Fórum zdravé výživy ale pozvalo Skutečně zdravou školu k debatě na půdě Fóra a iniciativa se ráda zúčastní a doufá, že se zde podaří najít konsensus a posunout téma dále. „Konkrétní kritika některých z bodů přišla ale pouze od Státního zdravotního ústavu. Velmi za ni děkujeme a je pro nás cenným přípěvkem do diskuze o nové vyhlášce pro školní stravování. Rádi budeme o kritických bodech i nadále diskutovat, pokud se budeme moci účastnit tvorby nových pravidel o školním stravování," doplňuje Bohuslav Sedláček.

„Posun ve věci vidíme minimálně v tom, že před necelými čtyřmi měsíci nám podpisem kritického dopisu vlastně Státní zdravotní ústav tvrdil, že naše požadavky jsou odborně nesprávné. Nyní tvrdí, že většina našich požadavků už se řeší nebo je už dokonce vyřešená. Nedosáhli jsme toho ale nijak jinak, než tlakem zvenku, prostřednictvím veřejnost, škol, médií a i nadále chceme na zodpovědné organizace tlačit tak, aby slibované změny opravdu proběhly, a nebyly jen planými předvolebními sliby. Jsme i nadále připravení účastnit se aktivně spolupráce na tolik potřebných změnách a diskutovat o nich," dodává na závěr Margit Slimáková, odborná garantka iniciativy Skutečně zdravá škola.

Otevřený dopis Společnosti pro výživu zde.

Zpět na aktuality

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací