19 listopad 2018

Nové kritérium v programu Skutečně zdravá škola pomůže školním jídelnám snadněji naplňovat požadavky programu

Autor: Skutečně zdravá škola

Program Skutečně zdravá škola pomáhá školám zlepšovat kvalitu a udržitelnost školního stravování a vzdělávání o jídle. Aby mohl plnit svoji roli, musí flexibilně reagovat na změny ve společnosti a v systému školního stravování. Proto neustále vyhodnocujeme jednotlivá kritéria a jejich uplatnění ve školách.

Změna kritéria B17

Od 1. 10. 2018 dochází v programu Skutečně zdravá škola ke změně kritéria B17, které se vztahuje k oblasti Kvalita jídla a místo jeho původu. Původní kritérium B17, které zajišťovalo, že se ve Skutečně zdravých školách nebudou nabízet polotovary s vysokým obsahem tuků a soli a nápoje s vysokým obsahem cukrů, bylo možné vynechat díky platnosti tzv. pamlskové vyhlášky. Kritérium bylo nahrazeno novým, které reaguje na potřeby pracovníků školních kuchyní a umožní jim lépe naplňovat potřeby programu.

Nové znění kritéria B17: Školní jídelna školy absolvovala vzdělávací a informační seminář Analýza školní jídelny a přijala z něj vyplývající doporučení.

Cílem analýzy školní jídelny je porovnat současný stav v přípravě pokrmů v jídelně s kritérii programu Skutečně zdravá škola v oblasti Kvalita jídla a místo jeho původu a doporučit jídelně, jak by mohla kritéria postupně naplňovat. Analýza školní jídelny je založena na datech, které v předem dohodnutém termínu zpracuje lektor/ka Skutečně zdravé školy ve spolupráci s pracovníky školní jídelny.

Lektor/ka se zaměří na:

 • Současný stav jídelníčku a použitých surovin ve vztahu k plnění programu Skutečně zdravá škola, zejména v oblastech jejich čerstvosti, sezónnosti a původu.
 • Používání přísad a polotovarů.
 • Současné dodavatele surovin a potravin – původ nakupovaných potravin.
 • Současný stav v oblasti nabídky nápojů.
 • Současný stav ve vzdělávání kuchařek.
 • Oblasti možného rozvoje ke splnění kritérií programu.

Na základě provedené analýzy bude vypracována a poskytnuta písemná zpráva jako první krok ke zlepšování školní jídelny. Zpráva bude obsahovat cenné informace:

 • Hodnocení současného stavu a vytyčení klíčových oblastí pro další rozvoj.
 • Návrh doporučení k úpravám jídelního lístku s návrhy nových pokrmů.
 • Doporučení ke spotřebě soli na základě výsledků zaslaného monitoringu soli.
 • Doporučení k nahrazení polotovarů čerstvými surovinami.
 • Zhodnocení nabídky nápojů a návrh řešení.
 • Tipy, jak zatraktivnit nabídku podávané čerstvé zeleniny.
 • Seznam doporučených dodavatelů a surovin z vašeho regionu.

Analýza školní jídelny je placená služba, stojí 3 000 Kč, nicméně škole se vyplatí a vrátí nejen ve spokojenějších strávnících, ale také v rychlejším naplnění kritérií programu. Škola prostřednictvím absolvování Analýzy školní jídelny splní například kritérium B14 „Pracovníci školní jídelny se zapojují do vzdělávacích a osvětových akcí a jsou alespoň jednou ročně vzděláváni v oblasti zdravé výživy a vaření“.

Snažíme se, aby jednotlivá kritéria programu zajišťovala nejvyšší možnou kvalitu, inspirovala školy a jídelny k pozitivním změnám, ale zároveň odrážela reálnou situaci na trhu,“ vysvětluje Tom Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola. „Snažíme se průběžně získávat zpětnou vazbu jak od škol, tak od odborníků z oboru,“ doplňuje. 

Podpora pracovníků školních jídelen

Pracovníci školních jídelen jsou nedílnou součástí úspěšné realizace programu Skutečně zdravá škola. Proto se je snažíme neustále podporovat ve formě nabídky školení, ale také formou různých návodů, doporučení a tipů. Nedávno jsme například vydali Kuchařku 115 receptů pro školní kuchyně a manuál Čteme etikety -ten slouží jako pomůcka při výběru vhodných a kvalitních potravin do školních jídelen. 

Transparentní program

Program Skutečně zdravá škola se snaží o maximální transparentnost a důvěryhodnost. K tomu slouží také fakt, že osvědčení o splnění kritérií programu se školám vydává na dva roky, poté jej škola musí buď obhájit nebo prokázat splnění náročnější úrovně kritérií. Pokud škola kritéria po dvou letech neobhájí, osvědčení je jí odňato.

Zpět na aktuality

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací