11 září 2018

Kompostování biologických zbytků ve školách

Autor: Skutečně zdravá škola

Přinášíme návody a tipy od Kompostuj.cz na využívání organických zbytků ve školách.

Využívání organických zbytků kompostováním patří k základním návykům i ve školách.

Naše zkušenosti ukazují, že třídění a kompostování organických zbytků se dá snadno zavést ve školách a školkách.

Děti to baví a školám a školkám to přináší obohacení výchovných a vzdělávacích programů, ale i úsporu nákladů, které platí za odvoz směsného odpadu.

Školy, které již organické zbytky sbírají, vědí PROČ kompostovat ve školách. Pokud se rozhodnete část materiálu ke kompostování odvážet a zapojíte se do odděleného sběru bioodpadů, stane se z organických zbytků bioodpad. I zde se najde řada důvodů PROČ třídit bioodpady.

Ve školních zařízeních můžete zpracovávat organické zbytky, které žáci přinesou z domova, jakož i zbytky ze školní kuchyně. K tomuto účelu můžete využít speciální plnoautomatické kompostéry s kontrolovaným procesem kompostování, při kterém je zajištěna hygienizace kompostovaného materiálu.

Školy, které nemají vlastní pozemek, mohou ve třídách zavést vermikompostování.

Zapojte se do projektu Kompostuj.cz a získejte výhody partnera projektu Kompostuj.cz. Sdílejte své zkušenosti jako partnerské školy. Získejte osvětové materiály, metodické listy pro realizaci školního projektu Sběr organických zbytků a jejich kompostování pro další využití, metodické a pracovní listy pro zapojení problematiky předcházení vzniku bioodpadů do výuky.

Projekt kombinuje akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků s výukovými programy pro žáky základních a mateřských škol. 

Školy si také mohou objednat osvětové divadelní představení Vivat Kompostela a ověřené výukové programy a projekty, které naleznete v sekci Ekovýchova.

Zpět na aktuality

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací